Hjem
Aktuelt
News

Toppledere surfer mest

Selv om ledere er mest negative til privat bruk av sosiale medier på jobb, så er det de som gjør det mest. Det viser forskning fra Det psykologiske fakultet.

Internett
Hver dag bruker over én milliard mennesker på kloden sosiale medier. Studier viser at så mange som fire av fem ansatte bruker sosiale medier i privat sammenheng på jobb
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Ny forskning fra Det psykologiske fakultet viser at selv om ledere er mest negative til bruken av privat surfing på jobb, stiller topplederne seg i særklasse.

– Det er veldig interessant at toppledere som er negative til surfing i arbeidstiden, er de som surfer aller mest på jobb til privat bruk, sier postdoktor Cecilie Schou Andreassen ved Institutt for samfunnspsykologi.

Hun mener at forklaringen kan være at toppledere har veldig lange arbeidsdager og at jobb og fritid er mye mer integrert.

Undersøkelsen viste imidlertid at mellomledere var betydelig mindre positive til sosial nettbruk i arbeidstiden enn vanlige ansatte, men surfet omtrent som dem.

– Det er nærliggende å tro at ledere frykter redusert produksjon og økonomisk tap ved surfing mer enn ansatte uten lederansvar, sier Schou Andreassen.

Single surfer mye

Schou Andreassen og kolleger er blant de første i verden som har undersøkt årsaksfaktorer som forklarer holdninger og faktisk bruk av sosiale medier til privat bruk på jobb. Rundt 11 000 norske ansatte deltok i studien ”Predictors of Use of Social Network Sites at Work”

Studien viste at:

  • Det er klart flere yngre enn eldre brukere. 
  • Menn surfer mer enn kvinner. 
  • Personer med høy utdanning surfer mer enn de med lav utdanning.
  • Single er mer positive til, og bruker sosiale medier mer enn personer i parforhold.
  • Utadvendte og nervøse personligheter surfer mest. De strukturerte surfer minst.


Sosial funksjon

Forskerne har klare teorier for hvorfor noen surfer mer enn andre i arbeidstiden, og hvorfor unge, single,  og velutdannede menn skiller seg ut.

– Sosiale medier har nok en større sosial funksjon for single enn for personer i parforhold, sier Schou Andreassen.

De med høy utdanning og sosioøkonomisk status er mer vant med databruk og bruker det mer enn folk med lavere utdanning og status.

– Dette kan også reflektere at personer med høy sosioøkonomisk status ikke er like redde for å miste jobben som de med lav status. I tillegg kan det være slik at personer med høy status er mer opptatt av å være sosiale på nett for å fremme karrieren, sier Schou Andreassen.

Studien viste også at personer med utadvendt, eller såkalt ekstrovert personlighet, og de med høye skårer på personlighetstrekket nevrotisisme surfer mest. Personer med sans for kontroll, orden og punktlighet surfet minst.

– Mens utadvendte personer generelt liker å være sosiale, foretrekker trolig engstelige personer å kommunisere digitalt fremfor i sosiale real life- sammenhenger. Ambisiøse personer med ordenssans surfer minst til privat bruk, men surfer mer for jobbrelaterte formål, sier Schou Andreassen.

Forbud virker

Bruken av sosiale medier i arbeidstiden er nært knyttet til holdningsarbeid. Undersøkelsen viste at strenge retningslinjer og begrenset tilgang bremser privat surfing i arbeidstiden.

– En aktiv forbudspolicy, i tillegg til positive utfordringer på jobb, motvirker privat surfing i arbeidstiden, sier Schou Andreassen.

 Jobb med store arbeidsmengder begrenser også bruken.

– Selv om en krevende jobb forhindrer surfing, er ikke overarbeid å anbefale mot nettbruk i arbeidstiden.

Har arbeidsgivere grunn til å frykte at surfing fører til lavere produksjon og økonomisk tap?

– Forskning gir motstridende svar på dette. Noen studier viser at bedriftene lider økonomiske tap på grunn av privat nettsurfing, Andre viser derimot at surfing har samme forfriskende effekt på tankesettet som en gåtur, sier Cecile Schou Andreassen.