Hjem
Aktuelt
PSYKOLOGI

8,3 prosent av nordmenn er arbeidsnarkomane

Flere hundre tusen nordmenn jobber så mye at det går ut over helsen. Det viser en ny unik studie fra Universitetet i Bergen.

Kvinne på kontor
Studien bruker syv kriterier på å måle arbeidsavhengighet. Det var ingen forskjell med hensyn til kjønn, utdanningsnivå, sivil status eller stillingsprosent.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Jobben er viktig for oss, men noen er ute av stand til å løsrive seg fra den. Disse kalles arbeidsnarkomane.

Fenomenet har vært studert av forskere i rundt 45 år, men det er likevel vanskelig å finne pålitelig statistikk om hvor mange og hvem som rammes. Forskningsfeltet har stort sett bygget på dårlige måleinstrumenter brukt i små, ikke-representative amerikanske utvalg.

Cecilie Schou Andreassen, klinisk psykologspesialist, postdoktor ved Det psykologiske fakultet, har ledet den første studien som kartlegger arbeidsnarkomani i et landsrepresentativt utvalg. Resultatene blir publisert i forskningstidsskriftet PLOS One.

 

Syv kriterier

I kartleggingen har Schou Andreassen og kolleger brukt det egenutviklede verktøyet Bergen Work Addiction Scale. Denne bruker syv kriterier til å identifisere arbeidsnarkomani:

  • Du tenker på hvordan du kan frigjøre mer tid til å jobbe
  • Du jobber mye mer enn du egentlig har planlagt/tenkt
  • Du jobber for å redusere følelser av skyld, angst, hjelpeløshet og/eller depresjon
  • Du blir stresset dersom du blir forhindret fra å jobbe
  • Du har blitt oppfordret av andre til å redusere jobbingen, uten å høre på dem
  • Du nedprioriterer hobbyer, fritidsaktiviteter og/eller trening på grunn av jobben
  • Du jobber så mye at det har gått utover helsen din

Dersom du svarer ”ofte” eller ”alltid” på minst fire av de syv leddene kan det tyde på at du er en arbeidsnarkoman.

 

Ingen kjønnsforskjeller

Forskerne fant at 8,3 prosent av nordmenn er arbeidsnarkomane.

– Vi fant at yngre rammes i større grad enn eldre, men det er ellers ingen forskjell med hensyn til kjønn, utdanningsnivå, sivil status eller stillingsprosent, sier Schou Andreassen.

Funnene viste også at de med barn boende hjemme var mer utsatt enn de uten.

Det er spesielt tre personlighetstrekk som dukker opp hos mange arbeidsnarkomane:

  • Nevrotisisme (typisk engstelig, sårbar, fiendtlig)
  • Medmenneskelighet (typisk følsom, føyelig, hjelpsom)
  • Åpenhet for erfaring (typisk idérik, handlingsorientert, åpen for nye impulser)

 

Store negative konsekvenser

Det er stor forskjell på å være avhengig av arbeid og å være avhengig av narkotika. Arbeidsnarkomani blir gjerne premiert av samfunnet, og det blir forbundet med produktivitet.

– Samtidig vet vi at arbeidsnarkomani er en negativ atferd som kan ha store negative, helsemessige, sosiale og organisatoriske konsekvenser. Men ettersom det ikke er en formell diagnose så har utvikling av behandlingsmodeller og reelle behandlingstilbud blitt skadelidende, sier Schou Andreassen.

Siden mer enn åtte prosent av befolkningen synes å lide av arbeidsnarkomani, mener Schou Andreassen det understreker behovet for god behandling og tiltak.