Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYREMØTE

UiB har tro på tettere samarbeid

Tematiske klynger, tettere faglig samarbeid med NHH, Kunst- og designhøgskolen, Høgskolen i Bergen og et mer formalisert UH-nett Vest. Langs disse linjene vil UiB svare på strukturutfordringen fra Kunnskapsdepartementet.

Bilde av Universitetsmuseet i Bergen
- Et tettere samarbeid mellom aktørene i Bergen kan gi store muligheter for å utvikle ledende forsknings- og utdanningsmiljøer, mener rektor Dag Rune Olsen ved UiB.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Regjeringen skal legge frem stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren våren 2015. Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt en konkret bestilling til universiteter og høyskoler om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen, der institusjonene er bedt om å vurdere sin plass i et fremtidig UH-landskap med færre institusjoner. Forslag til innspill fra Universitetet i Bergen ble behandlet i møte i universitetsstyret 28. august 2014.

Universitetet ønsker å legge til rette for en åpen dialog med samarbeidende institusjoner om innspillene til KD.

- Utgangspunktet for dialogen er å vurdere modeller som kan heve faglige kvalitet og styrke posisjonen vår internasjonalt. Målet er å utvikle flere fremragende forsknings- og studiemiljøer og å videreutvikle institusjonenes rolle overfor offentlig sektor, næringslivet og det øvrige samfunnet, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

Svar på samfunnets utfordringer

NHH og UiB har vurdert ulike former for samarbeid, blant annet en selvstendig "business school" med egen enhet, merkenavn og ledelse, tilknyttet UiB. NHH har vedtatt å ikke jobbe videre med dette alternativet , men begge parter ønsker å arbeide videre med å utvikle et tettere samarbeid.

 

- Et tettere samarbeid mellom aktørene i Bergen kan gi store muligheter for å utvikle ledende forsknings- og utdanningsmiljøer. Skal vi løse de store samfunnsproblemene som klima, fattigdom, migrasjon og økonomisk ustabilitet i verdensøkonomien, må vi satse på forskning, innovasjon og nyskaping. Vi trenger forsknings- og utdanningsmiljøer som både svarer på samfunnet utfordringer, men også utfordrer samfunnets ”sannheter”, sier rektor.

Veien videre

Styret sluttet seg til følgende plan for det videre arbeidet med å utvikle mulige scenarier for strukturelle endringer:

  1. Videreutvikling av klyngesatsingene, som er under planlegging i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv og ulike forsknings- og utdanningsaktører i bergensregionen
  2. Tettere samarbeid med NHH og Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Høgskolen i Bergen
  3. Videreutvikling av UH-nett Vest med vekt på et mer formalisert samarbeid om profesjonsutdanningene

Utdanningsinstitusjonene i Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland er invitert til et dialogmøte med kunnskapsministeren 25. september 2014, der dagsorden vil være basert på institusjonenes innspill.

Les mer i sakspapirene her.