Hjem
Aktuelt
Turisme

Vi tror vi er miljøvennlige turister

Turister flest tror de selv er mer miljøvennlige enn andre turister. Det kan føre til at mange dropper å ta toget eller bruke håndkleet flere ganger.

Forsker Rouven Doran samler inn data blant turister på Fløyen.
Rouven Doran samler inn data blant turister på Fløyen. De fleste turister tror de selv tar mer miljøhensyn enn andre.
Foto/ill.:
Svein Larsen

Hovedinnhold

Rouven Doran ved UiBs Institutt for samfunnspsykologi tar doktorgrad på individuelle og sosiale faktorer som kan påvirke miljøvennlig atferd blant turister. Han forsker blant annet på hvordan turister ser seg selv sammenlignet med andre.

Doran og professor Svein Larsen publiserte nylig en studie som viser at

  • Vi tror vi selv er mer opptatt av miljøvern enn typiske turister.
  • Vi mener vi bryr oss like mye om miljøvern som det som er ønskelig.
  • Vi mener at typiske turister er mindre opptatt av miljøvern enn det som er ønskelig.

- En konsekvens av dette kan være at mange ikke ser noe poeng i å opptre miljøvennlig på reise, siden andre turister ikke bryr seg like mye, sier Doran.

Studien er omtalt i Nationen og en rekke andre aviser.

 

Koster litt mer

Miljøvennlig turisme kan være å betale ekstra co2-avgift på flyreisen, bestille miljøvennlig pakke på hotell, bruke samme håndkle flere ganger eller velge tog fremfor fly. Slike valg er ofte litt dyrere eller mer tidkrevende enn alternativ som ikke tar miljøhensyn.

Deltakere i studien var 3600 turister som forskerne traff på Fløyen, Fisketorget, Bryggen og andre turistmål i Bergen i 2010 og 2011. De kom fra over 60 ulike nasjoner, med tyske og engelske som de største gruppene. Norske turister som var tilreisende til Bergen er også med i undersøkelsen.

 

Viktig å vite at det hjelper 

Tidligere forskning indikerer at folk ofte er positive til å reise miljøvennlig, men at de samtidig tviler på at deres individuelle handlinger har noen virkning for miljøet.

- Kanskje hadde det hjulpet hvis reiselivet informerte mer om hvor mange som faktisk er villige til å velge miljøvennlig. Slik kunne turistene få vite mer om effekten av alle enkeltbidragene til sammen. Vi vet fra tidligere forskning at det hjelper hvis folk får vite at deres bidrag faktisk utgjør en forskjell, sier Doran.

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Sustainable Tourism:
Are we all environmental tourists now? The role of biases in social comparison across and within tourists, and their implications.