Hjem
Aktuelt
Klimaforskning

Kick Off for nordisk klimaprosjekt

Satellittbilder viser at 50 prosent av den arktiske isens overflate har forsvunnet i løpet av 35 år. Det nye norsk-danske EU-prosjektet Ice2Ice skal finne ut hvordan den raske smeltingen påvirker klima.

Ice2Ice
Ice2Ice avholdt Kick Off-møte i Carlsberg Academys ærverdige lokaler, mandag 15. september. Fra venstre ser vi direktør Marianne Thyrring (DMI), stipendkoordinator Agnes Kulcar (ERC), viserektor Morten Pejrup (KU), rektor Dag Rune Olsen (UiB), direktør Aina Berg (Uni Research) og de fire forskningslederne Kerim Nisancioglu (UiB), Bo Vinther (KU), Eystein Jansen (UiB) og Jens Hesselbjerg Christensen (DMI).
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Sjøisen i Arktis virker som en termostat som holder temperaturen på Grønland stabil og bremser smeltingen av øyens isdekke. En sammenligning av satellittbilder fra 1979 og 2012 viser imidlertid at overflaten på den arktiske havisen blitt redusert med hele 50 prosent.

Mandag 15. september var det Kick Off-møte i København for EU-prosjektet Ice2Ice, som skal forske på den raske issmeltingen. Forskerne antar at den  kan skape brå og uforutsette klimaendringer og føre til en raskere nedsmelting av grønlandsisen.

– Vi håper at vi kan forklare det som mange mener er det kraftigste klimaendringene noen gang, sier professor Eystein Jansen, ved Bjerknessenteret. Han er en av forskningslederne i det tverrfaglige samarbeidsprosjektet.

Med støtte fra Det europeiske forskningsrådets (ERC) ERC Synergy Grant skal forskere fra Norge og Danmark forsøke å forstå hva issmeltingen har å si for både det regionale og globale klima.

Les mer: Mer enn 50 millioner kroner til Bjerknessenteret


– Med den raske nedsmeltingen risikerer vi at Arktis endrer karakter i løpet av ti år istedenfor hundre år, som forventet. Dersom grønlandssmeltingen akselererer istedenfor gradvis smelting, vil blant annet havnivået stige mye raskere enn antatt, sier Jansen.


Raske endringer

Klimaforskere har sett at de siste ti års smelting går langt raskere enn det klimamodellene har beregnet. Mens modellene har den svakheten at de kun viser gradvise endringer, kan naturen likevel være uforutsigbar med brå klimaendringer.

– Vi har sett at sjøisen i Norskehavet forsvant plutselig flere ganger i løpet ti år, under forrige istid. I tillegg steg temperaturen med ti grader i disse periodene. Vi vil finne ut om det samme kan skje i Arktis, og være i stand til å vurdere risikoen for at det kan skje, sier Jansen.

Frem til nå har det ikke vært noen forskerprogram som har studert muligheten for store og brå klimaendringer i Arktis.

Ice2Ice er et tverrfaglig forskningsprosjekt som trekker veksler på de ulike klimaforskernes styrke. Mens nordmennene har mest erfaring fra is og havstrømmer i den arktiske sjøisen, har danskene forsket mest på isen på Grønland og det regionale klimaet.

I løpet av ERC-perioden skal forskerne:

* Beskrive, tidfeste og telle antall plutselige klimahendelser i fortiden, via is- og sedimentkjerner.
* Finne ut hvilken rolle den arktiske isen har på klima og hvordan den påvirker smelting av grønlandsisen.
* Forstå mekanismene bak plutselig smelting av havisen i Arktis. * Identifisere risikoen som den reduserte arktiske sjøisen utgjør i forhold til å kunne gi plutselige klimaforandringerr.

 

Styrker klimasatsing

– Å få ERC- Synergy Grant er presisje i seg selv og er viktig for den forskningen vi gjør ellers. Vi har funnet et firkløver av kompetanse som passer godt sammen kunnskapsmessig. Denne synergien kommer til å heve kompetansen til alle parter, sier Uni Research-direktør Aina Berg. UiB-rektor Dag Rune Olsen sier at ERC-prosjektet styrker UiBs klimaforskning, som allerede er svært sterk. EU-støtten viser at Bjerknessenteret og klimaforskerne ved UiB er ettertraktet som partnere internasjonalt. 

– Det å få Nordens første ERC Synergy Grant viser at UiB har tatt på alvor det å bruke EU som en finansieringsmekanisme for å nå sine forskningsmål, sier rektor, og legger til.

– ERC-finansieringen vil forsterke prosessen for klimaforskning og energiomstilling bli foreslått som et satsningsområde, sier Dag Rune Olsen.