Hjem
Aktuelt
Utdanning

Samhold skal få flere til å fullføre studiene

Fire av ti som starter på en bachelorgrad ved UiB, blir ikke ferdige. Tettere oppfølging av hver student skal få flere til å stå løpet ut.

Geologistudentene Erlend Gjøsund, Magnus Thorvik, Hanna Brække og Stine Øiseth  utenfor Realfagbygget i Bergen
Foto/ill.:
Ingunn Halvorsen

Hovedinnhold

Nær 40 prosent av studentene som startet på bachelorstudiet i 2010, hadde sluttet ved UiB etter fire år uten å fullføre graden. På masterstudier og profesjonsstudier hoppet 16 prosent av studentene av før de var i mål. Dette viser en fersk analyse universitetet har gjort.

 

Slutter etter ett år

Andelen som slutter på bachelornivå har ligget stabilt i mange år. Det er særlig mange som faller fra i tredje semester, altså etter ett skoleår.

 

Tallene fra UiB ligger på samme nivå som for høyere utdanning i Norge totalt sett. I regjeringens tilstandsrapport som ble lagt frem i mai, kom det frem at bare fire av ti fullfører bachelorgraden på normert tid.

 

- Det er en stor utfordring for oss at så mange ikke fullfører graden de begynner på. Litt prøving og feiling må vi alltid leve med. Men når 30-40 prosent ikke fullfører, er det et problem for både studentene og samfunnet, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

 

Vil hjelpe elever å velge riktig

Hun tror det er mulig å snu utviklingen, og peker på flere aktuelle tiltak:

  • Informere mer om fag og jobbmuligheter til elever i ungdomsskolen og videregående skole
  • Be søkerne tenke gjennom hvorfor de vil velge et bestemt fag, og begrunne dette i søknaden
  • Bygge opp fellesskapsfølelsen hos nye studenter gjennom første studieår og senere, blant annet gjennom faste arbeidsgrupper på alle studier
  • Prøve ut en mentorordning der hver student får en fast kontaktperson på faget sitt

 

Små klasser skaper tilhørighet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har jobbet målrettet i flere år for at studentene raskt skal føle seg hjemme i fagmiljøet sitt. Andelen som fullfører bachelorgraden har økt de siste årene.

 

Geologistudentene er delt inn i tre klasser.

- Vi har blitt godt kjent allerede gjennom felles seminarer og arbeid på laboratoriet. Jeg skjønner at folk slutter hvis de bare sitter på forelesninger med 200 andre, sier Erlend Gjøsund. Han er fersk student på geologi og går i klasse med 24 medstudenter.

 

- I klassen vår går alle de som har valgt vanskelig kjemi og lett matte. Det er en stor fordel at vi kan samarbeide om fagene, sier Stine Øiseth.

 

Medisinere fullfører mest

På bachelornivå hadde Det medisinsk-odontologiske fakultet færrest avhoppere med 24 prosent. Det humanistiske fakultetet lå høyest med 42 prosent.

 

- Det er nyttig å få disse tallene på bordet. Vi vil analysere dem nærmere både internt ved UiB og sammen med NTNU i Trondheim. Rektoratet ønsker å sette temaet på dagsordenen nasjonalt og vil invitere til et nasjonalt seminar for å diskutere hva vi kan gjøre i fellesskap, sier Oddrun Samdal.