Hjem
Aktuelt
Polarforskning

UiB oppretter polart nettverk

Universitetet i Bergen samler bredden av sine polarforskere. Målet er et fremtidig polarsenter i Bergen.

Polardagen
Ved Universitetet i Bergen foregår det mye polarforskning innen flere fagfelt. De polare områdene er viktige med tanke på matressurser, klima, mineraler, urbefolkning, internasjonal havrett, skipstrafikk, miljø, økonomi og dyre- og planteliv fremover.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Rektoratet ved Universitetet i Bergen (UiB) ønsker nå å synliggjøre polarforskningen ved universitetet i større grad enn tidligere. Samarbeidet mellom forskere på tvers av fakultetene skal derfor styrkes.

Det første steget var at forskere fra ulike fagmiljø møttes til Polardagen, onsdag 24. september. Møtet skulle danne grunnlaget for et polart nettverk, som på sikt kan bli et senter for polarforskning ved UiB.

– Hensikten med polardagen var å presentere bredden av polarforskning ved UiB og la forskerne bli kjent med hverandre. Slik sett kan forskerne samarbeide om prosjekter fremover, sier professor Lars H. Smedsrud ved Geofysisk institutt, som leder polarnettverket.

Universitetet i Bergen er særlig sterke på polarforskning innen geofysikk, geologi, biologi, samt juss, ifølge Smedsrud. Men polarnettverket er aktuelt for forskere fra alle fakultet som er knyttet til det polare.

– Per i dag kjenner jeg lite til aktiviteten på SV og HF. Men det er nettopp det polarnettverket er til for, å bli kjent med flest mulig polarmiljøer ved universitetet, sier Smedsrud.

Til nå er det 65 fast ansatte UiB-forskere i nettverket. Disse ble plukket ut og invitert etter en omfattende undersøkelse av publiseringsarkivet CRISTIN.

I perioden 2009 til 2012 var det i alt 263 publikasjoner på nivå 1 og 2 som ble kategorisert som polare. Av disse var 150 publisert i samarbeid med utenlandske medforfattere fra 30 land utenom Norge og fra 242 institusjoner utenfor UiB.