Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYREMØTE

Rektor vil ha flere studenter til UiB

– Studenter gjør oss gode. Vi må ha flere masterstudenter, flere på ph.d- programmene og flere utenlandske studenter, sier rektor Dag Rune Olsen.

Studenter ved Universitetet i Bergen
- Studentene er en svært betydelig verdi og ressurs for oss. De er med på å gjøre oss gode, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, som ønsker seg flere studenter til UiB i årene som kommer.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

– Vi må ha et veldig bevisst forhold til studentrekruttering og utdanningskvalitet, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. Onsdag 29.9.14 presenterte han sine innspill til UiBs fremtidige strategi for universitetsstyret, der en videreføring av diskusjonen om UiBs fremtidige strategi var blant sakene på agendaen.

Les mer om strategiprosessen #UiB2022 her.

Blant momentene Olsen bragte inn i diskusjonen var spørsmålet om hvordan våre strategiske mål skal få frem verdensledende forskningsmiljøer.

- At UiB er et sterkt breddeuniversitet med høye krav til kvalitet i all aktivitet, er et viktig fortrinn for å utvikle fremragende miljøer. Flere av våre mest internasjonalt anerkjente miljøer er tematiske, med forskere fra ulike fag og disipliner. Den høye kvaliteten i bredden gir oss et unikt handlingsrom til å utforske nye fagområder og å svare på samfunnets utfordringer, samtidig som vi opprettholder den nødvendige styrken i grunndisiplinene, sier Olsen, som videre påpekte at UiB må øke eksternfinansieringen i årene fremover for å nå våre egne mål om styrket faglig kvalitet.

- Vi må opp til en milliard i året. Samtidig som vi må vurdere å reorganisere våre randsoneinstitutter og ikke minst profesjonalisere søknadsprosessene for eksterne midler.

Vil ha profilområder

Dag Rune Olsen mener tiden er inne for å tenke nytt om å ha spesifikke satsingsområder.

– Rektoratet ønsker å introdusere begrepet profilområder. Med dette mener vi å fange områder ved UiB som er ledende og som er med på å gi UiB sitt særmerke. Et profilområde ved UiB må være tverrfaglig i sin karakter og overgripende nok til at alle fakultet vil ha forskning som kan falle inn under det, sier Olsen og forklarer at han ser for seg at det under profilområdene kan være satsingsområder, som bør være tverrfakultære, men ikke nødvendigvis omfatte alle fakultet.

Må tenkes helhetlig

Olsen mener også at når det skal tenkes profilområder, må man legge til grunn klyngesatsingene som Universitetsstyret har fattet vedtak om det siste året.

– Vi har planer om klyngesamarbeid på marin, media, helse, teknologi, klima og kultur. Dette mener jeg bør vises igjen i strategien vår for de nærmeste årene.

Med bakgrunn i klyngesatsingene foreslår rektoratet følgende profilområder: klima, energi, helse og marin.

– Vi vil være åpne for en debatt om dette er de rette profilområdene, om vi skal ha flere profilområder og hvilken innretning disse områdene eventuelt skal ha, sier rektor.

Han spør også om ikke satsing på infrastruktur i større grad skal sees i sammenheng med profil- og satsingsområder og klyngesatsinger.

– Det vil være avgjørende at UiB får en mer samlet plan for dette. Det arbeides nå med å få opprettet et infrastrukturutvalg og styret har alt vedtatt en omfattende arealplan. Slik jeg ser det må mennesker, utstyr og bygninger sees i sammenheng, sier rektor.

Les mer om strategidiskusjonen i sakspapirene.

 

Fra frafall til fadderuke

Av andre saker som ble behandlet i møtet kan nevnes at universitetsstyret ble presentert for en rapport om frafall av studenter ved UiB og orientert om arbeidet med å få flere studenter til å fullføre studiene. Les mer her: Samhold skal få flere til å fullføre studiene. Styret fikk også en oppsummering av årets studiestart og fadderuke, som var svært vellykket også i år. Les mer i sakspapirene her.

Se hele sakslisten for møtet her.