Hjem
Aktuelt
Universitetsliv

Tysk æresorden til UiB-professor

Rettsforsker Ernst Nordtveit får Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden for å ha styrket samarbeidet mellom norske og tyske universitet innenfor rettsvitenskap.

Nordtveit Juss Rettsforskning
Grunnstrukturen i norsk rettssystem er tysk. Etter andre verdenskrig lå samarbeidet mellom tyske og norske rettsforskere nede i flere tiår, og professor Nordtveit har bidratt i å bygge opp igjen samarbeidet opp igjen. Dette er en viktig grunn til at fikk fortjenstorden. Den ble delt ut av Axel Berg, den tyske ambassadøren i Norge.
Foto/ill.:
Øystein Iversen

Hovedinnhold

Tysklands eneste føderale orden, som tildeles personer som har gjort en særlig innsats innenfor tysk næringsliv, kultur eller humaniora, ble delt ut under en middag på Hotell Norge den 30.9.2014.

– Det var overaskende og noe jeg selvsagt setter stor pris på. Det er gledelig at noen har sett hva jeg har gjort og at de setter pris på det, sa en ydmyk Nordtveit.

 

Norsk rettssystem bygger på tysk

Professoren har gjennom mange år brukt mye tid på utvikling av samarbeidet med Tyskland. Gjennom møysommelig arbeid har Nordtveit nå kontakter på 10-15 universitet. Mye takket være hans innsats er Tyskland populært for norske forskere og juss-studenter som vil på utveksling.

– Jeg pleier, kanskje litt overdrevet, å si at man ikke kan drive seriøs rettsforskning hvis man ikke kan lese tysk fordi det norske rettssystemet bygger på det tyske. Grunnstrukturen i vårt rettssystem slik vi kjenner det i dag er tysk, sier professoren.

Frem til andre verdenskrig var samarbeidet mellom norske og tyske rettsforskere tett. Det norske rettssystemet har i stor grad blitt bygget opp etter inspirasjon fra det tyske. Etter andre verdenskrig lå samarbeidet nede i flere tiår, og det tidligere tette samarbeidet måtte bygges opp igjen sten for sten. Her har Nordtveit vært en viktig brikke. 

– Nordtveit har i vesentlig grad bidratt til den tysk-norske vitenskapelige utvekslingen. Gjennom sitt arbeid støtter han opp under en sterkere orientering mot det tyske rettssystemet og Tyskland, sa Axel Berg, den tyske ambassadøren i Norge under seremonien på Hotell Norge.

 

Gjesteprofessor i Tyskland

Nordtveit har bidratt til tett kontakt med tyske universitet på flere måter. I 1999 hadde han et opphold som gjesteprofessor i Tyskland, finansiert av Norges Forskningsråd. Han har også bidratt med å arrangere fellesseminarer for studenter og yngre forskere mellom norske og tyske universitet. Videre har professoren vært med å fordele midler til utveksling og forskning ved tyske universitet.  Dette blant annet ved å sitte i styringskomiteen i det tysk-norske stipendfondet i ”Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft” gjennom en årrekke.

- Det har vært viktig å rekruttere forskere og studenter til å søke om midler, sier Nordtveit, som understreker at det også er mange andre som har bidratt til å utvikle samarbeidet med Tyskland.

 

Regjeringen: Tyskland er Norges viktigste partner i Europa

Nordtveits arbeid har vært i tråd med den den norske regjeringens Tyskland-strategi, hvor Tyskland beskrives som Norges viktigste partner i Europa. Et av kapitlene i strategien er viet vitenskapelig utveksling. Der står det:

"Tyskland er også innenfor forskning, innovasjon og utdannelse et av de viktigste samarbeidslandene for Norge både bilateralt og i EU. Det er viktig å bygge videre på den store interessen for samarbeid på norsk og tysk side. Elever, lærlinger, studenter, lærere og forskere tar del i en utstrakt utveksling av kunnskap innenfor mange ulike fagområder, og kontakten bidrar både til faglig utvikling og gode relasjoner."