Hjem
Aktuelt

Søker om å bli sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Fire forskningsmiljøer ved UiB har sendt søknad til Forskningsrådet om å få SFI-status i 2014.

Illustrasjon av hode med tannhjul
SFI-ordningen skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.
Foto/ill.:
Illustrasjon: Colourbox

Hovedinnhold

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning fra Forskningsrådet som skal styrke innovasjon gjennom satsning på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljø. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktige for innovasjon og verdiskapning.

Ordningen skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.

Det blir forutsatt samfiniansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjoner og Forskningsrådet. Bedrifter må delta aktivt i styringen av senteret, finansering og forskning. Sentrene vil bli etablert for en periode på maksimalt fem pluss tre år.

Hovedkriteriet for å velge ut sentrene er potensiale for innovasjon og verdiskapning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

I 2014 har fire sentre ved Universitetet i Bergen søkt om SFI-status. Du kan lese mer om dem under.