Hjem
Aktuelt
Nyhet

Ny HR-direktør ved UiB

Janicke Stople er ansatt som HR-direktør ved Universitetet i Bergen.

Janicke Stople
Janicke Stople er HR-direktør ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Kaare Enæs

Hovedinnhold

Janicke Stople tar over stillingen som har vært ubesatt siden Line Rye sluttet i februar 2014. Planen er at Stople skal starte i stillingen 26. januar 2015

– Det var lett å si ja til å være med i prosessen da jeg ble kontaktet. Universitet i Bergen er en viktig institusjon og en veldig interessant arbeidsplass med mangfold, utfordringer og muligheter. Det virker på meg som en spennende tid å komme inn i universitetsmiljøet på. Jeg ser frem til å bli kjent med fakultet, institutter og avdelinger for best mulig å kunne bidra i videreutviklingen av universitetet, sier Stople.

HR er en forkortelse for det engelske begrepet human resources. HR-direktøren vil lede Personal- og organisasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen.

 

Fornøyd universitetsdirektør

Konstituert Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm forteller at det har vært gjennomført en grundig rekrutteringsprosess for å få på plass en person med de egenskaper som var ønsket for stillingen.

– Med ansettelsen av Janicke har vi lykkes i å få inn en HR-direktør med nettopp de egenskapene vi trenger. Hun har lang og relevant erfaring fra arbeidsfeltet og vil bli en god leder for avdelingen og en viktig bidragsyter inn i Universitetsdirektørens ledergruppe.

Lederstillingen på Personal- og organisasjonsavdelingen inngår i Universitetsdirektørens ledergruppe,men vil også ha et tett samspill med universitetets faglige ledelse. Direktøren får en sentral rolle i arbeidet med organisasjonsutvikling og rekruttering med utgangspunkt i universitetets mål og strategier.

 

Kommer fra Tide

Janicke Stople har en variert bakgrunn fra offentlig og privat virksomhet, både fra utdanning-, helse- og kollektivsektoren. De siste fem årene har hun vært HR-direktør i kollektivselskapet Tide.

– De siste fem årene som HR-direktør i Tide har gitt meg erfaring i ledelse av et stort selskap og å drive gode prosesser for organisasjons- og kulturutvikling. Dette håper jeg vil være nyttig erfaring i mitt arbeid med å gjøre Universitetet i Bergen til et enda bedre og mer attraktivt sted å arbeide, sier Stople.