Hjem
Aktuelt
Statsbudsjettet 2015

– Skritt i riktig retning

– Vi ser en vilje til å satse sterkere på fremragende forskning, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, om regjeringens forslag til statsbudsjett.

Rektor Dag Rune Olsen
Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Det er positivt at regjeringens satser på universitetenes fremragende forskere. Dette er et skritt i riktig retning, sier Dag Rune Olsen.

På tross av at regjeringen sender brorparten av den økte satsingen på forskning til EU og Horisont 2020, prioriterer de likevel 70 millioner til toppforskning ved våre forskningsuniversiteter.

– Vi må tørre å ha ambisjoner om verdensledende miljøer. Jeg er glad for at regjeringen nå velger å satse på disse miljøene, sier Olsen.

Regjeringen har satt av 700 millioner til EUs forskningsprogram Horisont 2020. Norske universiteter må søke om EU-midler på lik linje med andre europeiske institusjoner.

Mer om Statsbudsjettet:

Må bli tydeligere

I Regjeringens plattform flagges høye ambisjoner for kunnskapssamfunnet: ”Regjeringen vil øke satsingen på forskning og etablere flere verdensledende universitetsmiljøer.” Det forslås likevel ingen vesentlig økning i budsjettforslaget for 2015.

– Neste år kommer endringer i finansieringssystemet, forslag til ny struktur i sektoren og oppfølging av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Da forventer jeg en enda tydeligere budsjettprofil, sier Dag Rune Olsen som understreker at han er positiv til regjeringens ambisjoner for norsk forskning og utdanning.

 

Imot studieavgift for internasjonale studenter

Rektor ved UiB reagerer derimot sterkt på forslaget om å innføre studieavgift for internasjonale studenter som kommer utenfra EØS-området.

– Norge vil gå glipp av mange talenter. Jeg håper virkelig ikke at dette går gjennom i Stortinget, sier Olsen.

 

Positiv til ny langtidsplan

I den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning legger regjeringen opp til økt satsing på kunnskap.

– I planen satses det på de store forskningsuniversitetene i Norge. Det er her vi finner forskningen av internasjonalt format og utvikler ny og innovativ teknologi, sier Olsen.  

 

Universitetsmuseet må stenge på ubestemt tid

Universitetsmuseet får ikke midler til å rehabilitere midtre og nordre fløy i De naturhistoriske samlinger. Dette betyr at arbeidet med universitetsmuseet stopper opp. Det betyr to steg tilbake for prosjektet, mener Dag Rune Olsen.

– Vi er svært skuffet over at museet vil være stengt og utilgjengelig for den oppvoksende generasjon i flere år fremover. Det er dårlig økonomi å etterlate dette prosjektet halvfinansiert. Det betyr at vi nå må stoppe opp midt i rehabiliteringen uten å vite når vi kan starte opp igjen.

 

50 millioner i utstyrsbevilgning

UiB får utstyrsmidler til rehabiliteringen av universitetsaulaen. Hele beløpet blir bevilget i 2015.

– Dette er vi selvsagt fornøyde med, sier Olsen.