Hjem
Aktuelt
Museumsprosjektet

Kari Dyrdal skal utsmykke universitetsaulaen

Kari Dyrdal, en av Norges fremste tekstilkunstnere og professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, er valgt til vinner av utsmykningskonkurransen for universitetsaulaen.

Illustrasjon av kunstverket
Slik ser kunstneren for seg at kunstverket "Ornament" skal fungere i den nye universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Illustrasjon: KORO

Hovedinnhold

Universitetsaulaen som oppføres i sydfløyen på Muséplass 3, skal stå klar i august 2015. Kunst i offentlige rom (KORO) inviterte norske og internasjonale kunstnere til å delta i en lukket konkurranse om kunstoppdraget i aulaen.

I konkurranse med solide kunstnernavn har det KORO-oppnevnte kunstutvalget kåret Kari Dyrdals konkurranseforslag ”Ornamenter” som vinner. Rådet går nå i dialog med kunstneren om den videre prosessen.

Det er bevilget tre millioner kroner til kunst i forbindelse med rehabiliteringen av Universitetsmuseets sørfløy, som er en del av Universitetet i Bergens prosjekt for å rehabilitere hele museumsbygningen.

Her er juryens begrunnelse:

«Med sitt forslag for Universitetsaulaen spiller Kari Dyrdal på historie, natur, tradisjon, estetikk, kunnskap, materialitet og ny teknologi. Arbeidene hennes kombinerer det sanselige med et søkende blikk og en avansert forståelse for tekstilmaterialets iboende kvaliteter. Materialprøvene juryen har vurdert representerte en spennende bruk av ulike materialkvaliteter som samlet sett danner en eksklusivt og tiltalende overflate. Motivene er hentet fra fjellformasjoner i Bergensområdet og knytter slik verket både til byen mellom de syv fjell og til museets egen historie og tilknytning til grunnleggingen av Universitetet i Bergen. Forslaget blir realisert som et monumentalt tekstilarbeid som mer eller mindre dekker hele fondveggen i Universitetsaulaen. Monumentalt og storslått, men samtidig ydmyk og nær - forslaget svarer på en estetisk intelligent måte på forventningene til høytidelighet i aulaens bruk. Det er juryens vurdering at møtet mellom den taktile, organiske og stofflige veven og den klassiske arkitekturen i aulaen vil være svært vellykket, og tilføye aulaen nye kvaliteter til glede for generasjoner av brukere i tiden fremover.

Kari Dyrdal er en av Norges fremste tekstilkunstnere og forslaget bærer preg av hennes dype kunnskap og lange erfaring. De siste årene har Dyrdal laget flere store utsmykkinger og hatt flere utstillinger, hvor arbeidene hennes er blitt innkjøpt av viktige institusjoner. Hun har vært en av kunstnerne som virkelig tok fatt i mulighetene skapt av digitalteknologi innen tekstilfaget, og gjennom et langt samarbeid med tekstilmuseets verksted i Tilburg, Nederland, har hun hatt tilgang til Europas ypperste, faglige kunnskap og ekspert-teknisk bistand».