Hjem
Aktuelt
Biologi

Oppsiktsvekkende genfunn i norsk svamp

Et gen som står helt sentralt i utviklingen av avanserte arter gjennom evolusjonshistorien, er nå oppdaget i en norsk svamp. Funnet kommer som en stor overraskelse.

Her ses et individ av svampen Sycon ciliatum som blant annet vokser på tare i sjøen rett utenfor Bergen. Det var i en slik svamp at forskerne klarte å finne ParaHox-genet.
Her ses et individ av svampen Sycon ciliatum som blant annet vokser på tare i sjøen rett utenfor Bergen. Det var i en slik svamp at forskerne klarte å finne ParaHox-genet.
Foto/ill.:
Marcin Adamski

Forskerne hadde nemlig i praksis gitt opp å finne det såkalte ParaHox-genet i svamper - men doktorgradsstipendiat Sofia A. V. Fortunato ved Uni Research Sars-senteret klarte altså å finne genet til slutt. 

Funnet gir forskerne nye ledetråder i jakten på å beskrive det første dyrelivet på jorden, og det det som en gang var den siste kjente forfaren til svamper og avanserte arter.

– Arbeidet vårt understreker viktigheten av å undersøke gener hos mange flere arter enn hva man vanligvis gjør, slik at vi virkelig kan øke kunnskapen om hvordan de første dyrene som levde på Jorden for 600 millioner år siden så ut – og evolusjonen fram mot dagens komplekse arter som oss mennesker, sier gruppeleder Maja Adamska. 

Forskere fra Uni Research Sars-senteret og University of St. Andrews, Skottland, rapporterer oppdagelsen i det prestisjetunge tidsskriftet Nature.

 

Lokaliserte svampe-nabolag

Fortunato og kolleger kom på sporet av hvor de kunne finne ParaHox-genet, etter å ha lokalisert et nabolag av svampegener tilsvarende et nabolag deres skotske kolleger tidligere hadde funnet rundt ParaHox-genet hos andre dyr.

Det Fortunato gjorde, var enkelt forklart å søke nøye gjennom databaser med gensekvenser, tilrettelagt av medforfatter Marcin Adamski.

Maja Adamska og kolleger presenterer funnet av ParaHox-genet i svampen Sycon ciliatum, som blir noe få centimeter stor og lever på havbunnen langs større deler av norskekysten.  

ParaHox-genet i svampene er ikke helt likt det i for eksempel mennesker. Likevel: nå blir det vanskeligere å hevde at svamper ikke er ordentlige dyr.

Sentrale utviklingsgener som ParaHox og Hox har vært funnet i både maneter, virveldyr og insekter, men hittil ikke i svamper – som sannsynligvis er de nålevende flercellede organismene som utviklet seg tidligst i evolusjonshistorien.  

 

Svampen er en urform

Adamska var fra før av ikke i tvil om at svampen er en urform som mennesket og andre avanserte arter har utviklet seg utfra. Nå er hun enda sikrere på akkurat det.

Svamper selv har derimot ikke forandret seg stort de siste 600 millioner årene. Hvorfor er uklart, siden de har viktige reguleringsgener i seg.

Celler som uttrykker ParaHox og Hox vet for eksempel hvorvidt de hører hjemme i hjerne eller mage, ved organismens topp eller bunn.

Mens forskerne jakter videre etter nye svar, kan vi i hvert fall slå fast at svampene overrasker nok en gang. Mon tro hvilke hemmeligheter de fortsatt skjuler for forskerne?