Hjem
Aktuelt
Klimaforskning

– Vi kan ikke vente med utslippsnedgang

– Omstillingen til lavutslippssamfunnet kan ikke utsettes, sier Eystein Jansen, etter at FNs klimapanel offentliggjorde sin konkluderende rapport søndag.

Portrett av Eystein Jansen
– Tiden fra nå og til 2030 kan bli avgjørende, sier Eystein Jansen, professor i klimaforskning på Bjerknessenteret.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Den siste rapporten fra FNs klimapanel er en oppsummerende og konkluderende rapport basert på de tre hoveddelene som ble offentligjort fra september i fjor til april i år.

Da rapporten ble lagt fram i København søndag 2. november, oppsummerte klimapanelet tre nøkkelpunkt:

 • Den menneskelige påvirkningen av klimasystemet er tydelig
 • Jo mer vi forstyrrer klimaet, jo høyrere blir risikoen for utbredte og irreversible endringer
 • Vi har muligheten til å begrense klimaendringer og bygge en bedre og bærekraftig framtid.

Konlusjonen fra klimapanelet er klar: Både klimatilpasning og raske utslippskutt er nødvendig.

– Vi har kort tid igjen, vi har brukt opp to tredjedeler av karbonbudsjettet dersom vi skal nå togradersmålet, sa FNs klimapanels leder Rajendra Pachauri, da klimapanelet la fram den siste rapporten i København søndag 2. November.

Karbonbudsjettet viser at vi har kort tid

Karbonbudsjettet ble lansert i den første delrapporten i fjor, og viser at to tredjedeler av den mengden karbondioksid som kan slippes ut i atmosfæren allerede er sluppet ut, dersom man skal ha mulighet for å kunne nå togradersmålet.

– Om man venter til 2030 før man kutter i utslipp, blir det svært vanskelig å nå togradersmålet. Tiden fra nå og til 2030 kan bli avgjørende og omstillingen til lavutslippssamfunnet kan ikke utsettes, sier professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret.
 

Stadig sikrere på menneskeskapte endringer

For en måned siden lanserte The Global Carbon Project sitt årlige budsjett over utslipp av karbondioksid over hele verden. Observasjonene viser at man aldri har sluppet ut mer drivhusgasser enn nå.

I synteserapporten trekker klimapanelet konklusjonen at menneskeskapte utslipp er den dominerende årsaken til økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen.

At menneskeskapte utslipp er den dominerende årsaken til den observerte økningen av gjennomsnittstemperaturen globalt siden midten av 1900-tallet, er kategorisert av klimapanelet som ekstremt sannsynlig.

I et faktaark skriver Miljødirektoratet at menneskeskapte utslipp har også påvirket klimaet på flere måter som:

 • Endring i nedbørsmønstre
 • Varmet opp havet
 • Bidratt til smelting av isbreer
 • Smelting av sjøis i Arktis
 • Tap av innlandsis på Grønland

Noen ekstremværhendelser kan knyttes til menneskelig påvirkning i en rekke regioner:

 • Økning i hetebølger og temperaturekstremer
 • Ekstreme havnivå
 • Ekstremnedbør

I tillegg skaper utslippene havforsuring.


Oppvarmingen fortsetter

Det siste tiåret har vært det varmeste siden 1850, og hvert tiår siden 1980 har vært varmere enn det forrige. Til nå har den globale gjennomsnittstemperaturen allerede økt med 0,85 grader celsius siden førindustriell tid.

De siste tolv månedene har vært de varmeste som er registrert med bakkemålinger.
At det skjer i et år uten noen særlig El Nino, er spesielt. Normalt er kalde og varme år globalt knyttet til El Nino og La Nina- fenomenene. Dette er fenomener knyttet til passatvindene over Stillehavet, tilhørende kaldt og varmt hav. 1998 som var et rekordvarmt år var et usedvanlig kraftig El Nino-år.

– Ifølge El Nino-prognosene ventes en svak El Nino å utvikle seg utover høsten og vinteren 2014 til 2015. Spørmålet er hvor stor varmerekorden blir, heller enn om det blir ny rekord, sier Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret.

Økende klimagassutslipp og økende oppvarming av kloden, gir en økt risiko for klimaendringer som ikke kan reverseres. Samtidig konkluderer klimapanelet med at det er mulig å redusere risikoen ved varige klimaendringer. Men det krever store grad av tilpasning og ikke minst utslippsreduksjoner.