Hjem
Aktuelt
MUSEUMSPROSJEKTET

Klar til grunnlovsjubileet

Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg om å fullføre sydfløyen av Bergen Museum til 2014. – Dette vil være den viktigste markeringen av grunnlovsjubileet i Bergen, sier rektor Sigmund Grønmo.

Hovedinnhold

Da stiftelseserklæringen til Bergen Museum ble skrevet i 1825, var det Wilhelm Friman Koren Christie som førte pennen. Elleve år tidligere hadde han fungert som sekretær for Riksforsamlingen på Eidsvoll på våren 1814, og høsten samme år ble han valgt til Stortingets president. I dag kan du se statuer av ham både foran Bergen Museum og på Løvebakken.

Når grunnlovsjubileet skal feires i 2014 er det dermed god grunn til å gjøre det på Bergen Museum. Faktisk ble grunnsteinen for museet også nedlagt på 50-årsdagen for grunnloven, påpeker rektor Sigmund Grønmo.

– Aulaåpningen ved 200-årsjubileet for grunnloven markerer den betydningen museet og senere UiB har hatt som et nasjonsbyggende og nasjonalt akademisk prosjekt. Dette vil være den viktigste markeringen av grunnlovsjubileet i Bergen og vil dermed også styrke den nasjonale profilen og legitimiteten til grunnlovsjubileet, sier han.

Prosjekt i to deler

Kunnskapsdepartementet har også sett verdien av å legge jubileet til den planlagte aulaen i sydfløyen til Bergen Museum. I et brev til Statsbygg datert 4. april ber de om at prosjektet med restaureringen av museet skal føres i to faser. Forprosjekt for sydfløyen skal nå være klart i løpet av 2011, mens tilsvarende for resten av bygningen skal foreligge innen utgangen av 2012.

– Jeg har stor tro på at dette kommer til å skje, sier Grønmo.

– Statsråd Aasland har hele tiden vist stort engasjement for dette prosjektet, og med det nye brevet fra departementet til Statsbygg viser hun tydelig at det er ønskelig å kunne se aulaåpningen i sammenheng med grunnlovsjubileet.

Storstue for Vestlandet

Grønmo røper ingen planer for grunnlovsjubileet i aulaen, men påpeker at markeringen vil være en profilering av den nasjonale betydningen til både museet og universitetet.

Restaureringen av Bergen Museum er nå i gang for alvor, og kontraktene mellom Statsbygg, arkitekter og konsulenter ble underskrevet i mars. Tidsrammen for Museumsprosjektet har lenge vært usikker, men planen har hele tiden vært å kunne ha noe klart til grunnlovsjubileet.

Og lenge etter at festivitasene i 2014 er over, vil aulaen sammen med Tårnsalen i museet danne ramme rundt doktorpromosjoner og andre seremonier og arrangementer – og ikke bare for Universitetet:

– Aulaen vil bli en av de viktigste storstuene for samfunnet forøvrig i Bergen og på Vestlandet ellers, med muligheter for mottakelser, store konferanser, konserter og andre kulturarrangementer, sier Grønmo.