Hjem
Aktuelt
Ny universitetsdirektør

Kjell Bernstrøm blir ny universitetsdirektør

Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen har ansatt ny universitetsdirektør. Kjell Bernstrøm blir den øverste lederen av den administrative virksomheten ved UiB.

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen

Hovedinnhold

I et ekstraordinært styremøte onsdag 17. desember bestemte universitetsstyret ved UiB å ansette Kjell Bernstrøm som universitetsdirektør. Bernstrøm har vært konstituert i stillingen siden april 2014.

Rektor Dag Rune Olsen sier han ser frem til å arbeide nært med den nye universitetsdirektøren i tiden fremover.

– Jeg er svært glad for at vi nå har fått på plass ny universitetsdirektør etter en god prosess. Bernstrøm har lang erfaring og omfattende kunnskap om universitetet og sektoren, kunnskap og erfaring som vil være svært nyttig i de prosessene vi nå er inne i, sier Olsen.

 

Endret landskap for UiB

– Jeg vil takke for tilliten jeg er vist og vil gjøre mitt ytterste for at UiB skal lykkes med å nå sine mål i tiden som kommer, sier Kjell Bernstrøm.

Den nye universitetsdirektøren peker på hvordan universitets- og høyskolesektoren er inne i en brytningstid med store endringer, og sier han vil ha fokus på hvordan UiB plasserer seg i et endret landskap.

– To av UiBs strategiske satsinger har i høst vært gjennom en ekstern evaluering og arbeidet med å følge opp disse tverrfaglige satsingene blir spesielt viktig fremover. I 2014 har vi startet mange viktige prosjekter knyttet til en effektiv administrasjon, og jeg ser frem til å fullføre dette arbeidet, sier Bernstrøm.

 

Bakgrunn fra universitet og bank

Kjell Bernstrøm har tidligere vært personal- og økonomidirektør ved Universitetet i Bergen. Før dette var han avdelingsdirektør ved Norges Bank i Bergen og banksjef for DnC Florø.

Bernstrøm er styreleder for Studia AS, og har tidligere vært styreleder for Bryggen Museum og styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen og Stiftelsen Unifob.

Bernstrøm er utdannet ved Universitetet i Bergen, og er cand.polit. med hovedfag i sosialøkonomi.