Hjem
Aktuelt
Marin forskning

Sars-senteret blir del av UiB

Fra 1. Januar 2015 er Sars International Centre for Marine Molecular Biology en del av Universitetet i Bergen. Senteret har tidligere vært en del av Uni Research.

Forsker ved container med zebrafisk.
Post.doc. Verena Hoppmann i arbeid på Zebrafish-laben på Sars-senteret. Sars-senteret blir nå en del av Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Arkivfoto: Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Siden oppstarten i 1997 har Sars-senteret drevet grunnforskning rundt biologiske prosesser i marine organismer, med hovedvekt på evolusjon. Senteret ligger i Høyteknologisenteret i Bergen, på Marineholmen, hvor det fortsatt skal ha sine lokaler etter at det blir en del av Universitetet i Bergen (UiB).

Sars-senteret ble opprinnelig opprettet innenfor forskningsselskapet Unifob (senere Uni Research), men overføres nå til universitetet. 

 

Ett av flere

Professor Daniel Chourrout, forskningsleder ved Sars-senteret, forteller at det er flere grunner til at Sars-senteret nå overføres til UiB.

– For det første har Uni Research utviklet seg mer mot anvendt forskning og utvikling, mens Sars-senteret driver grunnforskning. For det andre har utviklingen vært slik at budsjettmidlene våre nå i større grad kommer fra UiB.

Flere andre forskningssentre har også blitt overført fra Uni Research til UiB i løpet av de siste ti årene.

 

Ikke store endringer

Chourrout venter ikke store forandringer etter at UiB overtar senteret, men han mener universitetet gjør en god investering.

– Sars-senteret kan bidra med høy akademisk aktivitet og sterkt internasjonalt samarbeid i et av UiBs kjernefelt, sier han, og peker på at senteret allerede samarbeider tett med flere fagmiljøer ved UiB.

På tross av at han ikke venter større endringer, sier Chourrout at senteret er bevisst på at de nå blir en del av et europeisk universitet.

– Vi har sterke intensjoner om å bidra til universitetet fremtidige gjennombrudd og voksende anerkjennelse.