Hjem
Aktuelt

Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes

Hovedinnhold

Frafallet i høyere utdanning er enkelte steder høyere enn frafallet i videregående skole. For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får fatt i den kompetansen de trenger. Også læresteder og studieprogram ser negative sider ved at mange studenter mislykkes og forsvinner fra studiene.

Mange positive erfaringer viser at det er fullt mulig å tilrettelegge på en slik måte at en langt større andel lykkes i studiene, noe som ikke bare innebærer at flere gjennomfører, men også at resultatene blir bedre. Slike effekter av tiltak fordrer imidlertid en kompetansebasert helhetlig og systematisk tilnærming til frafallsarbeidet over tid.  For å bygge en slik kompetanse må det skje en erfaringsdeling mellom studieprogram og læresteder, noe dette arbeidsseminaret legger opp til.

Seminaret streames på nett.

Hensikt
1. Vurdere muligheten av å starte opp et kompetansenettverk blant de som arbeider med tiltak for å øke gjennomstrømningen i studiene.
2. Identifisere personer og fagmiljø som kan spille en rolle i et slikt nettverk.
3. Gi deltagerne et best mulig utgangspunkt for å få et best mulig utbytte av konferansen EFYE 2015 som arrangeres i Bergen i juni 2015.

Målgruppen er alle grupper av ansatte som arbeider for at studentene skal lykkes, om det er ved et lærested, en samskipnad, eller et forskningsinstitutt. Dette kan være studieadministrativt personale, studenttillitsvalgte, utdanningsledere på ulike nivå, ansatte i veiledningstjenester, psykologer, bibliotekarer m.fl.

Aktive deltagere: Dette er et arbeidsseminar, noe som innebærer at alle deltagere bidrar aktivt i diskusjonene. Gode spørsmål teller like mye som gode svar.

Påmelding: De som ønsker å delta sender en epost til amnhs@uib.no med tittelen – Påmelding til 9.1.15 - Skriv navn, tittel, lærested, hvilken rolle du har i frafallsarbeidet ved ditt lærested, og en kort beskrivelse av motivasjonen for å ville delta på seminaret.

Arbeidsseminaret er gratis, og Universitetet i Bergen vil spandere lunsj.


Begrenset antall plasser
Det er nødvendig å begrense antall plasser. Først til mølla-prinsippet vil gjelde om ikke ledelsen ved et lærested eller en samskipnad vil ha med bestemte representanter. Blir det svært stor påmelding vil det bli lagt vekt på at flest mulig lærested /samskipnader blir representert. NSO, ulike forskningsinstitutt og andre interesserte vil bli behandlet spesielt.

Program 

Del 1. Hvor stort er frafallet og hvem er det som slutter?

Innlegg fra blant annet Universitetet i Bergen

Diskusjon

 

Del 2. Hvordan kan vi arbeide systematisk med frafallsproblematikken?

Presentasjon av et eksempel på metodikk

Diskusjon i grupper

 

Del 3. Forslag om å etablere et nettverk

Hva kan et nettverk være, hva kan det gjøre, og hvordan kan det organiseres?

Diskusjon basert på tilsendt notat til de påmeldte.

 

Del 4. Hvordan få et best mulig utbytte av EFYE 2015

Nettside: https://www.uib.no/en/efye_2015

 

Konferansen er en meget god anledning til å dele egne erfaringer, men ikke minst lære av forskning og erfaringer gjort ved universiteter rundt om i Europa, USA og Canada.

Konferansen vil bli nærmere presentert på seminaret. Det vil blant annet bli gitt tips og ideer til de som vil lage sin egen presentasjon, noe som anbefales på det sterkeste for å få et best mulig utbytte.

Det vil bli vist noen eksempler.