Hjem
Aktuelt
Utdanning

Rekordvår for internasjonale studenter

Våren 2015 kommer det 359 nye internasjonale studenter til Universitetet i Bergen. Det er hele 80 flere enn våren 2014, og det høyeste antallet noen gang for et vårsemester.

Stadig flere internasjonale studenter kommer til Bergen
359 nye internasjonale studenter kommer til Bergen i vår. Her er tre fra sist høst.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Tyskland topper listen med 58 studenter, fulgt av Australia med 44 og Italia med 30. Kina (inkludert Hong Kong) og Polen kommer på de neste plassene.

 – Det er et mål for oss å få flere internasjonale studenter, så dette er vi veldig glade for, sier Sigrún Stefnisdóttir ved Studieadministrativ avdeling ved Universitet i Bergen.

– Vi er ikke helt sikre på grunnen til økningen i vår. Men vi så en liten nedgang i Erasmus-studenter i høst, så kanskje kan en del av forklaringen være at flere av disse har valgt å komme til våren, sier hun.

 

Alle verdensdeler

Den geografiske spredningen på studentene er stor.  Alle verdensdeler og godt over 50 land er representert på listen.

Kvinnene er i klart overtall, med en andel på 61 prosent.  Av de 359 studentene er 220 kvinner og 139 menn.

 

Jevn fordeling

Studentene er noenlunde jevnt fordelt på de seks fakultetene. Flest er det på samfunnsvitenskapelig fakultet, med 74 nye internasjonale studenter. Færrest er det på juridisk fakultet, som har 46 nye.

Til sammen går det over 800 internasjonale studenter på Universitetet i Bergen. De fleste kommer om høsten. Sist høst var det 765 nye studenter som begynte. Antallet nye studenter denne våren er det høyeste for et vårsemester noen gang.