Hjem
Aktuelt
Forskningssamarbeid

Virtuell bergensfisk møter reelle Berkeley-ekorn

De siste to årene har 14 UiB-forskere fått støtte til samarbeidsprosjekter med Berkeley-universitetet i California. Et samarbeid som tar mange veier.

Reveekorn
En bergensk modell for fiskeatferd skal tilpasses californiske reveekorn.
Foto/ill.:
colorbox.com

Hovedinnhold

Støtten kommer fra Peder Sather Center for Advanced Study, et forskningssamarbeid mellom UC Berkeley og åtte norske universiteter og høyskoler. Og et av prosjektene involverer altså både matematiske modeller for fiskeatferd og høyst levende ekorn.

Professor Jarl Giske ved Institutt for biologi har lenge utviklet modeller for å forstå alle faktorene som påvirker fisker og dyr til å handle som de gjør, og hvordan det igjen påvirker evolusjonen over tid. 

Arbeidet til Giske og hans kolleger innen forskningsgruppen Teoretisk økologi har resultert i matematiske modeller for atferden til blant annet sild, lodde og torsk. De siste årene har gruppen arbeidet med hvordan atferden til dyr styres av emosjonssystemet.

 

Fra fisk til små pattedyr

Da Lucia Jacobs, professor i psykologi ved UC Berkeley, fikk vite om denne forskningen, tok hun kontakt. Jacobs har i mange år forsket på atferden til reveekorn som lever på Berkeley-området. 

Dermed skrev de to en felles søknad om midler til et samarbeidsprosjekt.

– Vi skal omgjøre vår teoretiske modell for emosjoner og fiskeatferd til å gjelde små pattedyr. Dermed får vi også se hvordan modellen vår stemmer med virkeligheten, sier Giske. 

Omvendt får Lucia Jacobs og hennes team teoretisert sin forskning på levende ekorn.

– Du kan si det slik at vi ser verden gjennom ligninger, men de ser verden gjennom skapninger, oppsummerer Giske. 

 

Toveis samarbeid

Fra høsten 2014 har Universitetet i Bergen administrert den norske delen av Peder Sather-senteret. 

Den 12 og 13. januar møttes ledelsen i Berkeley og de norske samarbeidsinstitusjonene for første gang i Bergen. En del av tiden ble også brukt til å informere forskningsmiljøene i Bergen om muligheten for stipender og støtte til samarbeid. 

– Vi ønsker å hjelpe dyktige norske forskere til å knytte kontakter ved Berkeley, og være en starthjelp for nye samarbeidsprosjekt, sier Trond Petersen, mangeårig professor i sosiologi ved UC Berkeley og faglig leder for senteret. 

Han understreker at Peder Sether-senteret er mer enn et norsk senter i Berkeley. 

– Dette skal være et toveissamarbeid, hvor amerikanske forskere kommer til Norge, og norske forskere til Berkeley. Målet er å skape samarbeid på høyeste vitenskapelige nivå mellom miljøene i Berkeley og i Norge. 

Til sommeren skal nye forskningsmidler deles ut. Søknadsfristen er 2. mars, og 15. juni offentliggjøres det hvem som får stipendene.