Hjem
Aktuelt
Utviklingsrelatert forskning

Utviklingsrelatert forskning er internasjonalt anerkjent

Utviklingsrelatert forskning og utdanning ved UiB holder fremragende internasjonal standard ifølge et internasjonalt panel. UiBs utdanning på feltet blir beskrevet som sterk.

Fra Malawi
UTDANNER KIRURGER I MALAWI: Kirurg Sven Young konsulterer en mor med et spedbarn, etter å ha studert et røntgenbilde av barnet. Young er en av mange forskere ved UiB som driver helsearbeid i Afrika. Han arbeider for å forebygge bruddskader i Malawi og har fått tilskudd fra Norad sitt NORHED-program for en periode på fem år.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen

Hovedinnhold

Utviklingsrelatert forskning og utdanning er ett av UiBs to hovedsatsingsfelt. UiBs strategiske plan forutsetter en evaluering av satsinsgområdene, og et internasjonalt vurderingspanel har nå levert sin rapport. Panelet har fokusert på de siste ti årene. 

UiBs andre satsingsfelt, marin forskning og utdanning, ble evaluert før jul.

Panelet mener at den vitenskapelige produksjonen innenfor global og utviklingsrelatert forskning forskning holder fremragende internasjonal standard. Forskere på UiB har publisert om lag 1000 publikasjoner de siste ti årene, med en stor økning i publikasjoner og publikasjonspoeng.

– Dette viser at utviklingsrelatert forskning ved UiB holder høy internasjonal standard, og det er vi veldig stolt av. Den viser også at vi har noen utfordringer knyttet til organiseringen, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

Last ned evalueringsrapporten her. 

Sterkt utdanningstilbud

Panelet påpeker også at UiB har et sterkt master-og PhD-utdanningstilbud innen satsingsområdet, med flere internasjonale studieprogrammer som rekrutterer studenter. Mange doktorgradskandidater med bakgrunn fra satsingsområdet har fremgangsrike karrierer innenfor akademia og politikk.

 

Skaper internasjonalisering

Forskningen har ikke bare fått fram forskning i verdensklassen, men også skapt betydelig internasjonalisering, mener panelet. De peker på at UiB har flere internasjonalt anerkjente institutter og senter og høyt nivå av internasjonal aktivitet og –samarbeid.

– Det er gjort en grundig og spennende gjennomgang av en rekke forskningsmiljøer, og jeg er sikker på at evalueringen også for dem vil bli et nyttig verktøy fremover, mener Olsen.

 

Svak organisering

Panelet har også lett etter svakheter i den utviklingsrelaterte forskningen og utdanningen ved UIB, og peker på at organiseringen av satsingsområdet kunne ha vært bedre. Panelet mener at det bør bli mer tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon.

– Evalueringene som nå er gjort blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for organiseringen av de tverrfaglige satsingsområdene i den pågående strategiprosessen, sier rektor.

 

Viktig for ny strategi

Gjeldende strategi for Universitetet i Bergen utløper i 2015, og arbeidet med en ny overordnet strategi for institusjonens planer og hovedsatsinger fra 2016 pågår nå. Strategien er klar i mai 2016. Evalueringen av den utviklingsrelaterte forskningen og utdanningen ved UiB er en viktig brikke i arbeidet med en ny strategi.