Hjem
Aktuelt
Nyhet

218 nye doktorgrader i 2014

I fjor tok over 200 personer doktorgrad på Universitetet i Bergen. Over en tredjedel av dem var internasjonale.

Doktorpromosjon i Håkonshallen
Nye doktorer fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet under doktorpromosjonen i Håkonshallen august 2014.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

I 2014 tok 218 personer doktorgraden sin ved Universitetet i Bergen. 77 av disse var internasjonale studenter som kom fra 38 ulike land.

Her kan du lese om all forskningen disse 218 har utført.

 

Internasjonale forskere viktige for UiB

– Forskning er internasjonal, og mobilitet er viktig for å oppnå de beste resultatene. For UiB er det viktig å utlyse stipendiatstillingene våre internasjonalt for å rekruttere de beste kandidatene, sier rektor Dag Rune Olsen.

Han påpeker at universitetet også har et samfunnsoppdrag når det gjelder kompetansebygging i fattige land, og at mange nyslåtte doktorer vender hjem for å bruke kunnskapen sin til å bygge samfunnet i hjemlandet.

En annen viktig fordel med internasjonale doktorgrader er at det bidrar til å bygge sterkere internasjonale forskningsnettverk.

– De som har tatt doktorgrad ved UiB er en del av alumninettverket vårt, og kan bidra til forskningssamarbeidet universitetet har med de beste miljøene i verden, sier Olsen

 

Tar ansvar for å utdanne doktorer

Rektor er fornøyd med at doktorgradene dekker en stor disiplinær bredde

– Det skjer mange viktige prosesser i universitets- og høyskolesektoren for tiden. I lys av den pågående strukturdebatten er det avgjørende at vi som et forskningsintensivt universitet tar et stort ansvar for ph.d.-utdanningen i Norge, ikke minst med tanke på den disiplinære bredden, sier Olsen

UiB tilbyr doktorgradsprogrammer innen humaniora, juss, naturvitenskap, medisin og odontologi, psykologi og samfunnsvitenskap.