Hjem
Aktuelt
BIOLOGI

Millionstøtte til UiB-biologer

Biologene Vigdis Vandvik og Odd André Karlsen har hver fått innvilget millionstøtte til nye forskningsprosjekter fra Forskningsrådets Økosystem-program.

Studenter fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen ute i felten.
STERKT BIOLOGIMILJØ: UiBs biologer markerer seg stadig sterkt når Forskningsrådet utdeler pengestøtte. Nå har to nye UiB-prosjekter fått midler fra rådets Økosystem-program. Bildet viser studenter fra Institutt for biologi ute i felten.
Foto/ill.:
Institutt for biologi, UiB

Hovedinnhold

Professor Vigdis Vandvik mottar støtten for prosjektet The role of Functional group interactions in mediating climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems (FunCaB), som hun er faglig ansvarlig for. Førsteamanuensis Odd André Karlsen leder prosjektet iCod 2.0: Integrative environmental genomics of Atlantic cod (Gadus morhua); a holistic approach to characterize the biological effects of emerging contaminants and mixed exposure regimes. Både Vandvik og Karlsen er tilknyttet Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

 

Klimaendring og økosystemer

Vandvik har bakgrunn fra flere tidligere forskningsprosjekter, så som SeedClim og The Matrix. Hun er også faglig koordinator for bioCEED, UiBs og Vestlandets eneste Senter for fremragende utdanning (SFU). Les mer om The Matrix og bioCEED.

FunCaB-prosjektet startet nå, og vi skal i felt til sommeren. Dette er på mange måter en oppfølging av SeedClim-prosjektet, der vi så på hvordan klimaendringer påvirket planter, plantesamfunn, og biodiversitet. I SeedClim brukte vi de regionale klimagradientene på Vestlandet, fra fjell til fjord og fra kyst til innland, for å undersøke hvordan disse effektene varierer på regionalt nivå. I FunCaB vil vi bruke de samme feltlokalitetene og mange av de samme metodene, men nå vil vi bevege oss over på økosystemnivå, blant annet for å forstå hvordan klima og klimaendringer påvirker økosystemenes evne til å bidra til karbonlagring, forklarer Vandvik.

Det fire-årige SeedClim-prosjektet ble avsluttet i 2012. (Les mer på deres engelsk-språklige prosjektside.) Også dette prosjektet var støttet av NFR, gjennom NORKLIMA-programmet.

– I FunCaB skal vi undersøke hvordan klima og klimaendringer påvirker samspillet mellom forskjellige funksjonelle grupper av planter, spesielt lyng, urter, gress og moser. Det som er spennende er at klima påvirker interaksjoner mellom arter, noe som igjen kan ha konsekvenser for karbonlagringen, forklarer Vandvik og utdyper:

– Under gode vekstforhold vil planter som vokser sammen normalt konkurrere med hverandre om lys, vann og næring. Men under ekstreme forhold, som for eksempel i kalde og tørre fjellstrøk, kan konkurransen erstattes av samarbeid: planter som vokser sammen beskytter hverandre mot uttørking, frost, vind og beitedyr. De trives altså bedre sammen enn de gjør hver for seg. Vi vil gjøre eksperimenter for å undersøke hvordan balansen mellom konkurranse og samarbeid påvirkes av klima.

 

Spent på hvilken rolle mose spiller

Ifølge Vandvik er forskerne spesielt spent på mosens rolle.

– I våre fuktige klima trives moser godt, og de kan konkurrere godt med både urter og gress. Det vet alle som har prøvd å holde en plen på Vestlandet! Mosene kan også spille en nøkkelrolle i økosystemet gjennom å øke jordfuktigheten og dermed forsinke nedbrytingen og frigjøring av karbon fra jorden. Når nedbøren øker vil dette kunne gi mer moser, og dermed høyere karbonlagring i jorden, forteller Vandvik.

Hun opplyser at det vil bli ansatt to stipendiater og én postdoktor i forbindelse med FunCaB.

FunCaB har også opprettet en prosjektside på nett og denne vil bli løpende oppdatert etter hvert som prosjektet utvikler seg. (Nettsiden er på engelsk.)

 

Forsker på effekten av miljøgifter

Odd André Karlsen tok doktorgraden ved UiB i juni 2005 og er spesialist innen molekylærbiologi. Han har vært fast ansatt som førsteamanuensis i miljøtoksikologi ved UiBs Institutt for biologi siden 1. desember 2014. Han har vært med på en rekke forskningsprosjekter tidligere, deriblant det første iCod-prosjektet, hvor han opprinnelig var ansatt som forsker før han ble prosjektleder de to siste årene av dets varighet. iCod 2.0 er første gang han har fått tilslag på et prosjekt der han er hovedsøker/prosjektleder.

– I dette prosjektet ønsker vi å studere effekter av «nye» miljøgifter som nå påvises i polare og arktiske områder. Samtidig vil vi undersøke effektene av eksponering for blandinger av disse stoffene, også sammen med tradisjonelle miljøgifter som oljerelaterte forbindelser og PCBer. Vi vil bruke Atlanterhavstorsk som modellorganisme, og studere effekter på ulike molekylære nivåer, så som RNA, protein og metabolitter, forteller Karlsen.

 

Viktig bidrag til marin forskning ved UiB

Til daglig jobber Karlsen med sentrale problemstillinger innen miljøtoksikologien, med et primært fokus på å bygge en bredere kompetanse ved instituttet omkring sammenhengen mellom det marine miljø og helsen til organismer som lever der, eller til organismer som utnytter marine organismer som føde. Hans forskning passer slik perfekt inn i UiBs satsning på marin forskning, som ifølge en nylig publisert rapport befinner seg i verdensklasse.

– Det overordnede målet er å skape et rammeverk for å kunne predikere fenotypiske utganger, samt at prosjektet er et skritt på veien mot å  oppnå en grundig økotoksikologisk forståelse av miljøgifteksponeringer, også på populasjonsnivå, sier han om sine forhåpninger til iCod 2.0-prosjektet.

Prosjektet vil ha oppstart på våren eller tidlig høst 2015. Ifølge Karlsen vil det bli ansatt én postdoktor/forsker og én stipendiat i prosjektet.