Hjem
Aktuelt
Studiekvalitet

Studentene fornøyde med studiene ved UiB

Masterstudentene i geovitenskap er UiBs mest fornøyde, viser Studiebarometeret for 2014.

Studenter på forelesning
Rundt 80 prosent av UiBs studenter opplyser at de er fornøyde med undervisningen, ifølge Studentbarometeret.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Åtte av ti av UiB-studentene er alt i alt fornøyde med studieprogrammet de går på. Dette er  et likt resultat som i  undersøkelsen fra i fjor.  Oppslutningen rundt undersøkelsen er større, rundt 42 prosent av de spurte nasjonalt har svart på spørsmål rundt studiehverdagen sin.

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, er glad for at studentene flest trives ved UiB.

– Det er også positivt at noen fag har framgang fra Studiebarometeret i 2013, sier Samdal

Søk i Studiebarometeret her. 

 

Best tilbakemelding

Masterprogrammet i geovitenskap er det UiB-studiet som får best tilbakemelding. Like bak kommer profesjonsstudiet i fiskehelse, et felles masterprogram i programutvikling ved UiB og Høgskolen i Bergen, forskerlinjen ved Det medisinske fakultet og bachelorprogrammet i geografi. Alle disse får over 4,5 poeng av 5 mulige på total tilfredshet.

Oddrun Samdal mener undersøkelser som Studiebarometeret er nyttige for at studietilbudet ved UiB skal bli ennå bedre.

– Det kan gi oss viktige indikasjoner på hvor vi kan bli bedre, mellom annet på kvaliteten i tilbakemelding til studentene, oppfølging og motivasjon.

Et studieprogram som ifølge Studiebarometeret kommer dårligere ut er bachelorprogrammet i journalistikk. Her viser svarene i Studiebarometeret en skår på 3,4 for total tilfredshet. Dette er en klar forbedring fra fjorårets undersøkelse.

Bare sju av studentene ved studiet har svart.

– Vi må være forsiktige med konklusjoner vedrørende dette, siden så få har svart. Samtidig skal vi ta på alvor at noen ikke er fornøyde. For dette spesifikke studiet må vi få klarhet i om det er knyttet til studiets innhold og aktiviteter eller at studentene har andre forventninger enn vi kan innfri ved at de ønsker et mer praksisorientert studium enn det vi som universitet gir, sier Samdal.

 

Styrker undervisningen

UiB har som praksis å reagere på negative tilbakemeldinger, og bachelorprogrammet i journalistikk har etter fjorårets undersøkelse utført sine egne evalueringer. Det er gjort tiltak gjennom å styrke undervisningen med en ny stilling ved studiet, innholdet i undervisningen er justert og ingen studenter som begynte sist høst har falt fra. 

Viserektor mener UiB kan trekke mye lærdom fra undersøkelser som Studiebarometeret.

– Sektoren som helhet kan lære mye, men vi må bruke informasjonen bevisst, særlig når det er få studenter på et studieprogram som har svar. For å få enda større utbytte av undersøkelsen ønsker vi derfor å jobbe for at enda flere studenter svarer ved neste undersøkelse, sier Samdal.