Hjem
Aktuelt
ERC FORSKERSTIPEND

EU-millioner til evolusjonsbiolog

Andreas Hejnol fra Sars-senteret får 17 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) for å gjenskape artenes utvikling.

Andreas H. Hejnol
Andreas h. Hejnol er den andre UiB-forskerne som får ERC Consolidator Grant i løpet av kort tid.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Andreas H. Hejnol har forsket på evolusjon ved Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi (Sars) i en årrekke. Nå har han mottatt EU-stipend på 17 millioner kroner (2 millioner euro) for å rekonstruere deler av evolusjonen.

Han er dermed den andre UiB-forskeren som i løpet av kort tid mottar et såkalt Consolidator Grant fra det Europeiske forskningsrådet (ERC).

– Jeg er glad og lettet over at mange års hardt arbeid lønner seg, samtidig som forskningen min har fått kvalitetsstempelet fra ERC, sier Hejnol.

Hejnol leder forskningsgruppen Comparative Developmental Biology of Animals ved Sars-senteret, som i flere år var en avdeling ved Uni Research AS før det ble en del av Universitetet i Bergen (UiB) fra 1. januar 2015.

 

Gjenskaper artenes utvikling

Med EU-stipendet skal Hejnol blant annet finne ut hvordan menneskets muskler, blodkar og nyrer oppsto ved å studere dyrefoster til dyr som slimormer, pølseormer, hjuldyr og flatormer.

Dette er dyr med svært enkle celleformer, hvor det er mulig å finne de eldste genene som kan gi svar på fortidens evolusjon i havet. Disse såkalte mesoderm-cellene, som Hejnol er interessert i, gir opphav til organer som muskler og nyrer. Cellene er til stede hos de fleste dyr, inkludert mennesket.

– Vi forsøker å rekonstruere de tidlige utviklingstrekkene til disse cellene og for eksempel finne svar på hvordan menneskets organer oppsto og hvilken likhet de har med andre arter, sier Hejnol.Bruker nyeste teknologi

Hejnol og hans team skal ta i bruk de siste nyvinningene innen mikroskopteknologi, biologiske datasystemer og genteknologi. Den nye teknologien gjør det mulig å studere og sammenligne dyrearter som ikke har blitt undersøkt på denne måten før.

Forskerne bruker levende mikroskopbilder av fosterutvikling og analyserer gener i enkeltceller. Det gjør det mulig å studere forandringer i det genetiske nettverket som strukturerer organene. Når forskerne sammenligner funnene, håper de å finne ut hvordan evolusjonære forandringer førte til den store ulikheten i dyrs organer, inkludert mennesket.

– Det er snakk om mye pionerarbeid, som krever svært kompetente forskere. Stipendet blir i stor grad brukt til å rekruttere dyktige forskere, sier Hejnol.

I og med at prosjektet omhandler grunnleggende spørsmål innen zoologisk forskning og evolusjon, så befinner det seg ikke i det vanlige fokusområdet til Forskningsrådet, i følge Hejnol.

– Prosjektet mitt tar opp fundamentale spørsmål om dyrekroppenes utvikling ved å studere marine arter og utvider dermed forskningsmangfoldet ved UiB, sier Hejnol.

Han mener at nå som Sars-senteret har blitt en del av universitetet, så innebærer det en unik mulighet til å styrke zoologi- og evolusjonsforskningen innenfor biologien.Internasjonalt forskningssamarbeid

I løpet av ERC-perioden skal Hejnol utveksle funn med Chris Lowe fra Hopkins Marine Station ved Stanford University og Uli Technau fra Universität Wien, som arbeider med andre dyrearter enn Hejnol.

I tillegg til sjødyrene som Hejnol og avdelingsingeniør Aina Børve finner lokalt i Bergensområdet, vil Sars-forskeren også reise til marine forskningsstasjoner i andre land for å finne resten av dyrene han trenger til forsøkene.

Han vil blant annet besøke Friday Harbor Laboratories ved University of Washington i USA og Sven Lovén centrum för marina vetenskaper ved Göteborgs Universitet i Sverige.