Hjem
Aktuelt
Open Access

Mer gratis forskning fra UiB

UiB-forskere vil mer enn gjerne gjøre sin forskning gratis tilgjengelig. Det viser rapporten for det første hele året med støtteordning for åpen publisering.

Bilde av et lysskilt hvor ordet åpen står skrevet i
Budsjettposten for Open Access ved UiB sørget i 2014 for gratis tilgang til 252 nye forskningsartikler og bøker.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetsbiblioteket har nå oppsummert det første hele året med egen budsjettpost for støtte til åpen publisering. 252 nye artikler og bøker fikk støtte i 2014. De ligger nå gratis på nett for alle som vil lese. Viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, er glad for at så mange forskere har søkt og fått støtte til åpen publisering: 

– Det er svært viktig at flest mulig får enkel tilgang til våre forskningsresultater, uavhengig av hvor de bor i verden eller hvor mye penger de har, sier Johannessen.

Åpen publisering - Open Access - innebærer altså at du ikke må betale for å lese om nye forskningsresultater. Tradisjonelt koster det mye å abonnere på anerkjente tidsskrifter, inkludert digitale utgaver. Forskere og studenter ved institusjoner med lite penger, risikerer derfor å stå uten tilgang på all forskning innen sitt felt. Det samme gjelder selvsagt alle andre som er interessert i å fordype seg i forskningsresultater.


Streng kvalitetssikring

Open Access betyr ikke at forskeren selv redigerer og trykker opp sitt eget stoff. UiB gir bare støtte til fagfellevurdert publisering, i anerkjente kanaler. Hele bøker kan også få støtte. Professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg, fikk i fjor midler til en bok om «selfies», Seeing Ourselves Through Technology.

I løpet av 2014 ble det brukt om lag 4 780 000 kroner til støtte til åpen publisering. Forskere fra Det medisinsk-odontologiske fakultet dominerer søkerlista og fikk i fjor støtte til 131 publikasjoner.


Støtte også til tradisjonelle tidsskrift

Noen tidsskrifter er rene Open Access-publikasjoner hvor alt innhold er åpent, som BioMed Central. Professor Halvor Sommerfelt er blant dem som fikk støtte til å publisere en artikkel om internasjonal helse der i fjor.  

UiB gir også støtte til frikjøp av artikler i tidsskrifter som vanligvis krever abonnement. Dette har blant andre Bettina Husebø benyttet seg av for sin artikkel om smerte hos demenspasienter i European Journal of Pain. Viserektor Anne Christine Johannesen mener det er viktig å jobbe for mer åpen publisering i slike tidsskrift.

– Vi kan ikke endre publiseringssystemet over natten. De etablerte forskningsforlagene har lange tradisjoner og spiller en svært viktig rolle i kvalitetssikring og utvikling av forskningen. Derfor vil vi gjerne støtte arbeidet for mer åpenhet i disse kanalene også, sier Johannessen.

Hun håper den nye pengestøtten vil gi utslag for de totale tallene for åpen publisering ved UiB. Her har antallet steget raskt de siste åtte årene. I 2005 ble det publisert 75 UiB-artikler i rene Open Access-tidsskrift. I 2013, var tallet mer enn fem ganger så høyt: 385 artikler, i følge Statistikk og Indikatorer 2014, Universitetsbiblioteket (s. 35).