Hjem
Aktuelt
MARIN FORSKNING

Svekket havsirkulasjon kan bremse klimaendringer

En reduksjon i den atlantiske sirkulasjonen kan motvirke global oppvarming i nord. Dette var ett av temaene som ble drøftet på den første Ocean Outlook-konferansen.

Isfjell
Geofysisk institutt har fått tre nye prosjekt med fokus på nordområdene.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Varmen fra solen treffer først og fremst områdene rundt ekvator. Denne varmen fordeles nordover og sørover på kloden ved hjelp av havstrømmer og vindsystemer. Varmt vann strømmer i forlengelsen av Golfstrømmen inn i Norskehavet og nordover gjennom Danmarkstredet mellom Grønland og Island.

Denne varmen avgis til atmosfæren, det avkjølte vannet blir tyngre og synker, og danner en dyp returstrøm.

­– Resultatet er en storstilt omveltning i Atlanterhavet som tempererer de nærliggende landområdene og dermed har en betydelig innvirkning på det nordeuropeiske klimaet, sier forsker Kjetil Våge ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning.

 

To sløyfer av vann

Nyere forskningsresultater fra forskergruppen Fysisk oseanografi antyder at det eksisterer to uavhengige omveltningssløyfer i de nordiske havene. I den ene sløyfen foregår omdannelsen av varmt Atlantisk vann til kaldt dypvann primært i Norskehavet, i den andre skjer dette i Islandshavet.

En lang tidsserie av hydrografiske målinger fra Islandshavet antyder at tilgangen på dypvann til returstrømmen ble redusert på midten av 1990-tallet.

– Dette samsvarer godt med en samtidig reduksjon av varmetap fra Islandshavet. Idealiserte modellsimuleringer av havets øvre grenselag bekrefter at minkende atmosfærisk pådrag vil føre til redusert produksjon av dypvann, sier Våge.

 

Avkjøling i nord

Dersom havsirkulasjonen blir svekket, vil varmetransporten nordover avta.

– Dette vil bidra til en avkjøling, som til en viss grad kan motvirke temperaturendringer som følge av global oppvarming, sier Våge.

Men funnene Våge og forskerkollegene har gjort er vanskelig å tallfeste, og krever bedre klimamodeller enn det forskerne har i dag.

– Vi jobber fremdeles med å forstå hvordan havsirkulasjonen vil respondere på global oppvarming og omvendt.

 

Verdensledende samarbeid

Våge fremla sine nye funn under konferansen Ocean Outlook 2015. Dette er den første i en rekke av årlige konferanser der forskere fra Bergen marine forskningsklynge møter kolleger fra Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i USA. Etter planen skal konferansen veksle mellom Bergen og Woods Hole i den amerikanske delstaten Massachusetts annet hvert år.

– Ocean Outlook er et forsøk på å koble de fremste marine miljøene vi har i Bergen med internasjonalt ledende miljøer i USA, sier Øyvind Paasche, som er leder for Bergen maritime forskningsklynge.

Flere av forskerne fra Norge og USA har møttes gjentatte ganger tidligere og det eksisterer allerede et bredt forskningssamarbeid mellom de to institusjonene. Ideen til den årlige konferansen kom for to år siden etter en workshop i Woods Hole.

– Dersom vi skal bli bedre forskere, må vi samarbeide med noen av de beste miljøene i verden. I tillegg håper vi å få forsker- og studentutvekslinger med WHOI i større grad, slår Paasche fast etter den vellykkede første Ocean Outlook-konferansen.