Hjem
Aktuelt
Pressemelding

Forslag til ny struktur innen UH-sektoren lagt frem

25. mars presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Regjeringens forslag til ny struktur innen høyere utdanning og forskning. – Dette er et godt utgangspunkt for videre satsing på kvalitet i utdanning og forskning, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte 25. mars strukturen i høyere utdanning og forskning.
Foto/ill.:
Kunnskapsdepartementet, Flickr (arkivfoto.)

Hovedinnhold

Selve strukturmeldingen vil bli fremlagt fredag 27. mars. I presentasjonen fremkom det at det ikke er aktuelt å fusjonere institusjoner med tvang.

– Hele utgangspunktet for meldingen var hvordan vi øker kvaliteten. Eventuelle sammenslåinger vil i noen tilfeller være fornuftig dersom grunnlaget er tilstede, men det bør ikke være noe mål i seg selv å fusjonere institusjoner. Det er et av flere virkemidler som kan benyttes, men er ikke det eneste saliggjørende. Det synes jeg kommer bra frem i regjeringens forslag, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

For Universitetet i Bergen og utdanningsinstitusjonene i Bergen betyr dette stor grad av selvbestemmelse for veien videre.

– Vi har vår plan som vi har frontet hele veien. Vi oppretter en rekke kunnskapsklynger sammen andre utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsliv, vi vil ha en mer robust instituttsektor og et tettere samarbeid om enkelte fag både med Norges Handelshøyskole (NHH) og Høyskolen i Bergen (HiB). 

 

Må ta hele sektoren i bruk

Røe Isaksen la opp til et tettere samarbeid med institutter og kunnskapsinstitusjonene, 

– Det er vi glade for. Det vil støtte vårt arbeid med å opprette kunnskapsklynger. Skal vi bygge kvalitet i forskning, må vi ta hele sektoren i bruk. Det innebærer også instituttene, sier Olsen.

Selv om det ikke blir krevd sammenslåinger, vil UiB utrede en fusjon med Kunst og -designhøyskolen i Bergen. 

– Vi er allerede i en god dialog med høyskolen, sier rektor.  

 

Skjerper kvalitetskravene

På pressekonferansen la Røe Isaksen frem skjerpede kvalitetskriterier til forsknings- og utdanningsinstitusjonene. 

– Vi ser på hvor mange ansatte som har doktorgrad, hvor mange studenter som søker og gjennomfører høyere utdanning og hvor mye tid studentene bruker på studiene. I tillegg vurderer vi hvor mye forskning som blir publisert og hvor mye eksterne forskningsinntekter institusjonene får, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

– Dette ser vi på som viktig, sier Dag Rune Olsen. 

Regjeringen skjerper også kravene for å opprette master- og doktorgradsprogrammer for å sikre at de er forankret i solide nok fagmiljøer. I tillegg vil regjeringen også skjerpe kravene for å kunne bli vitenskapelig høyskole eller universitet.

– Vi opphever den såkalte frysen i strukturen. Det betyr at høyskoler igjen kan søke om å få bli universitet, men samtidig skjerper vi kravene for å få en slik godkjenning, sier Røe Isaksen.

 

Nevnte ikke finansieringsmodell

Forslag til finansieringsmodell ble ikke nevnt på Kunnskapsdepartementets pressekonferanse. 

– Vi ser frem til at KD presenterer innholdet i finansieringsmodellen. Den bør understøtte arbeidet med å bygge opp forskningsmiljø i verdensklasse, sier rektor. 

Regjeringen setter også lederskap på agendaen. 

– Det er positivt at en ønsker en debatt om godt lederskap, men man må ikke se seg blind på modeller. Valgte ledere kan også være gode ledere, sier Olsen.