Hjem
Aktuelt
Horisont 2020

Forskere tråler havet for ny bioteknologi

Mikrober i havet kan gi oss sikrere, billigere og grønnere produkter. Universitetet i Bergen er partner i InMare, støttet av EUs Horisont 2020-program.

Foto fra Lokeslottet under havet
Rundt undersjøiske vulkaner oppstår det dyr med spesielle egenskaper. Forskere og næringsliv samarbeider nå om å identifisere og nyttigjøre seg disse egenskapene.
Foto/ill.:
Senter for geobiologi

Hovedinnhold

Det blir stadig sagt at vi mennesker raskt er i ferd med å bruke opp ressursene på jorden. Den største av disse ressursene er likevel fortsatt uutnyttet: Mikrober som lever under ekstreme forhold i havet. Disse har ofte utviklet seg til å tåle ekstreme trykk, temperaturer eller saltinnhold, og enzymer fra mikrobene har stort potensiale for bruk i industrien.

Universitetet i Bergen er en av partnerne i InMare, et nytt internasjonalt prosjekt støttet av EUs Horisont 2020-program. Prosjektet omfatter både forskningsinstitusjoner og industripartnere, og vil bruke enzymene til blant annet miljørensende teknologier og nye kreftmedisiner.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år.

 

 

Ekstreme forhold i havet

Rundt varmekilder lokalisert i dyphavet langs den arktiske midthavsryggen (AMOR), dannes det skorsteinsstrukturer, også kalt black smokers. Disse spyr ut 320 grader varmt mineralrikt vann, og er omgitt av mikrober og dyr som har utviklet en unik toleranse for de ekstreme forholdene.

I 2013 oppdaget forskere fra Senter for Geobiologi fem nye varmekilder langs AMOR-systemet. Dette området gir store muligheter for bioprospektering, sier forsker Ida Helene SteenSenter for geobiologi.

– I InMare-prosjektet har vi muligheten til å bruke kunnskapen vår innen nyvinnende DNA-sekvenseringsteknologi til å analysere funksjonene til mikrobene som lever i disse ekstreme habitatene.  Fra  slike ekstreme habitat kan vi oppdage nye enzymer som kan brukes i industrien, sier hun i industrien, sier hun.

 

Kan ikke dyrkes kunstig

De fleste mikrobene som lever i slike ekstreme miljøer kan ikke bli dyrket frem i laboratorium. Lederen av InMare, Peter Golyshin fra Bangor University, sier at dette har vært en flaskehals i den industrielle utnyttingen.

– Etter fire milliarder år med evolusjon har naturen skapt et stort mangfold av enzymer, og noen av dem passer perfekt til industriens behov. Vårt oppdrag blir å identifisere naturlige enzymvarianter på tidlige stadier, sier han.