Hjem
Aktuelt
Miljø og klima

Nå får UiB garantert ren strøm

Ikke all elektrisk kraft er like miljøvennlig. Nå har UiB kjøpt opprinnelsesgarantier, som sikrer at strømmen som brukes på universitetsbyggene er produsert på vannkraft.

Kraftlinje i norsk natur
Opprinnelsesgarantiene sikrer at strømmen UiB kjøper er produsert på norsk vannkraft.
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

– De fleste tror at all elektrisitet i det norske markedet kommer fra fornybar vannkraft, men det gjør den altså ikke. Derfor kjøper vi disse opprinnelsesgarantiene, sier ENØK-ingeniør ved UiB, Steinar Sundberg

 

Unngår atomkraft og fossilt 

For selv om det aller meste av den norskproduserte strømmen er fornybar, blir det også importert en del europeisk strøm. I denne såkalte «europeiske restmiksen» kommer 54 prosent fra fossile brensel og 13 prosent fra atomkraft. 

– Uten opprinnelsesgarantier risikerer vi at vi kjøper inn en del av denne strømmen, sier han. 

UiB har valgt å kjøpe 100 prosent ren vannkraft produsert ved norske vannkraftverk, og UiBs strømleverandør kjøper opprinnelsesgarantier for denne strømmen på vegne av UiB. 

Med 90 små og store bygg er universitetet en storforbruker av elektrisk kraft, og det årlige forbruket er på rundt 50 GWh. Med opprinnelsesgarantien får UiB utstedt et bevis fra leverandøren på at denne strømmen stammer fra fornybare ressurser. 

 

Positivt for klimaregnskap 

Universitetet i Bergen har i flere år hatt et klimaregnskap. Elektrisitetsforbruket har vært en kilde til høye store CO2-tall i regnskapet. UiB har nemlig valgt den strengeste tolkingen av den såkalte GHG-protokollen, som regnskapet er basert på. Dermed har nå CO2- utslippene blitt rapportert, basert på at all strømmen kommer fra europeisk restmiks. GHG (Greenhouse Gas)-protokollen er en internasjonal standard for å beregne virksomheters CO2-utslipp.

Med opprinnelsesgarantien går disse CO2-tallene ned. UiBs klimarapportering for 2014 vil fortsatt vise et høyt CO2-utslipp basert på den europeiske restmiksen (500 g CO2/kWh). Men fra neste år vil CO2-utslippene tilsvare utslippene som kommer fra norsk vannkraft (3 g CO2/kWh). 

 

Faser ut oljefyrer

En annen stor kilde til CO2-utslipp ved universitetet er fyringsolje. Denne skal etter planen fases ut av bruk i løpet av året. 

– En god del av det gjenstående forbruket av fyringsolje ved UiB vil forsvinne når fjernvarmenettet bygges videre ut på Nygårdshøyden, sier Steinar Sundberg. 

– Vi vurderer også å bygge om noen av oljefyringsanleggene til anlegg for biofyringsolje, legger han  til. 

Sundberg ble ansatt som ENØK-ingeniør i januar 2015, etter at stillingen har vært ubesatt i en periode. Han lover at ENØK-arbeid skal prioriteres framover. 

– UiB skal sertifiseres som miljøfyrtårn i løpet av 2015, og ENØK-tiltak er en viktig del av denne sertifiseringen, sier han.   

Den 23. april skal UiBs miljørapport for 2014 behandles i Universitetsstyret (side 65 i sakspapirene).