Hjem
Aktuelt
Nyhet

Rektor oppfordrer til engasjement i internasjonalt forskernettverk

Ledelsen og flere forskere fra UiB deltar på årskonferansen i Worldwide Universities Network i april. Dag Rune Olsen vil at flere UiB-forskere skal bli oppmerksomme på mulighetene nettverket tilbyr.

Dag Rune Olsen i samtale
ENGASJERT WUN-DEBUTANT: Rektor Dag Rune Olsen engasjerte seg i en rekke debatter da han deltok på sitt første WUN-årsmøte i Cape Town våren 2014.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen

Hovedinnhold

– WUN er et nettverk som i større grad enn våre andre nettverk er til for forskere. Nettverk som for eksempel Coimbra-gruppen konsentrerer seg om universitetspolitiske forhold, mens WUN gir mange muligheter direkte for våre forskere, sier rektor Dag Rune Olsen.

Viserektor for internasjonale relasjoner Anne Christine Johannessen reiser sammen med en delegasjon av UiB-forskere til WUN-konferansen som finner sted fra 25. til 30. april.

Johannessen vil da overta som leder av nettverkets Public Health Global Challenge Steering Group.

 

Passer godt i profilen

Worldwide Universities Network (WUN) er et nettverk av forskningsuniversiteter som arbeider for å skape globale forskningsfellesskap ved å stimulere til samarbeid. Nettverket har fire satsningsområder for forskingssamarbeid: Internasjonal helse, klimaforskning, høyere utdanning og kulturmangfold og -forståelse.

Satsingsområdene til WUN sammenfaller i stor grad med verdensledende miljøer på Universitetet i Bergen.

– Mange forskere og forskergrupper hos oss har aktivitet som passer godt inn i profilen til WUN. Det gir tilgang til et internasjonalt forskningsnettverk som er veldig positivt for oss, sier Olsen.

Han vil jobbe for at UiB-forskere skal bli mer oppmerksomme på mulighetene som finnes gjennom WUN.

– Det er veldig bra om et stort antall av våre forskere er aktive inn i nettverket, for å sette vår profil på det, sier han.

 

Mange muligheter for forskere

Som ansatte på et universitetet tilknyttet WUN kan UiB-forskere ta i bruk alt fra digitale ressurser til å delta på konferanser, mobilitetsprogram og søke såkornmidler.

Såkornmidlene fra WUN tilgodeser spesielt ambisiøse forskningsprosjekter, der midlene skal gi startkapital med mål om å hente inn større forskningsmidler i fremtiden, blant annet fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Fire prosjekter ledet av forskere fra UiB har så langt fått støtte fra WUN: