Hjem
Aktuelt
MEDISIN

Helseøkonomer diskuterer Norheim-rapporten

Norheim-utvalgets rapport om prioriteringer i norsk helsetjeneste skal debatteres på den Nasjonale Helseøkonomikonferansen på Solstrand 11. og 12. mai.

Bilde fra sykehus
DEBATT: Hvordan kan knappe ressurser brukes for å sikre effektiv ressursbruk, god tilgang og en rettferdig fordeling i norsk helsetjeneste? En ny rapport blir debattert i mai.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Prioriteringsutvalget ledet av professor Ole Frithjof Norheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB) kom like før jul med sin rapport «Åpent og rettferdig – prioriteringer i norsk helsetjeneste».

Rapporten fikk svært mye oppmerksomhet, og førte til en opphetet debatt i mediene. Noen av dem som fulgte særlig godt med på anbefalingene i rapporten var helseøkonomer, som til daglig forsker på problemstillinger knyttet til prioritering.

 

Inviterer til debatt om rettferdig prioritering

– Rapporten har vakt stor interesse og debatt i det helseøkonomiske miljøet. Det er naturlig for helseøkonomikonferansen å fange opp de synspunkter på prioritering som rapporten diskuterer. Vi har derfor samlet en del av de sentrale aktører i debatten for å presentere de grunnleggende synspunkter og innlede til en forhåpentlig engasjerende paneldebatt, sier fagansvarlig for konferansen, professor Jan Erik Askildsen ved UiBs Institutt for økonomi.

Det er Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) som inviterer til konferansen, der landets fremste eksperter på helseøkonomi samles. Ole Frithjof Norheim skal sammen med Erik Nord fra Folkehelseinstituttet innlede før paneldebatten som er gitt overskriften: Åpen og rettferdig prioritering?

Norheim og flere andre skal snakke om det faglige grunnlaget for prioritering, og om de forslagene som fremmes i Norheim-utredningen. Paneldiskusjonen blir ledet av kommentator Frøy Gudbrandsen fra Bergens Tidende. Foruten Norheim og Nord deltar Berit Bringedal fra Legeforskningsinstituttet, Hans Olav Melberg fra Universitetet i Oslo og Jon Magnussen fra NTNU.

 

Med økonomisk og medisinsk tilnærming

– På konferansen ønsker vi å belyse muligheter og problemer knyttet til en foreslått ny prioriteringspraksis, sier Askildsen og understreker at prioritering er et sentralt emne for økonomiske analyser av helsesektoren.

– Forskningsmiljøet i Bergen har i en årrekke jobbet med problemstillinger knyttet til prioritering, både fra en medisinsk og økonomisk metodologisk tilnærming. Vi som økonomer er opptatt av hvordan knappe ressurser kan brukes for å sikre effektiv ressursbruk, god tilgang og en rettferdig fordeling. Helseøkonomikonferansen er et møtepunkt for forskere og administratorer med bakgrunn i samfunnsøkonomi og helsefag, og derfor en velegnet arena for temaet.

I tillegg til debatter rundt prioritering vil det på konferansen også bli diskusjon om metoder for økonomisk evaluering, om fremvekst av nye helseforsikringsmarkeder, om eldre og arbeidsmarkedet, samt styringsutfordringer i helsesektoren.