Hjem
Aktuelt
Psykologi

Lærerne flykter fra skolen

Nær halvparten av nyansatte lærere slutter i løpet av de første fem årene. Nå vil en UiB-professor finne ut hvorfor.

Portrett av Kari Smith
REGELSTYRT HVERDAG: – Det er veldig mange lærere som føler at yrket blir avprofesjonalisert. Deres egne selvstendige valgmuligheter forsvinner når hverdagen blir såpass regelstyrt og detaljert, sier professor Kari Smith.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Flere forskningsprosjekter konkluderer med at læreren er en av de viktigste faktorene for om eleven skal lykkes eller ei. Men både i Norge og resten av verden flykter lærerne fra skolen.

Rundt 45 prosent av nye lærere faller fra i løpet av de første fem årene. Én av tre forsvinner før pensjonsalder. Gjennomsnittsalderen for lærere i den norske videregående skolen er over 55 år.

– I 2020 vil Norge mangle langt over 20 000 lærere. Dette er en krise, sier professor Kari Smith ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

 

Unge lærere forsvinner

– Det største problemet er at de unge lærerne som bidrar til ny kunnskap, forsvinner i størst grad. Men det er heller ikke bra dersom man i tillegg sitter igjen med en voksende gruppe eldre misfornøyde lærere som sitter og klager.

Personer med lærerutdanning egner seg og er ettertraktete som mellomledere. Mange forsvinner til oljebransjen eller andre administrative stillinger i næringslivet.

– Det er ikke nødvendigvis slik at lønn er det viktigste. Men dersom man mistrives som lærer og i tillegg får et tilbud om en bedre betalt jobb, så er dette bare en hyggelig bonus.

 

Internasjonalt forskningsprosjekt

Smith har forsket på undervisning og lærere i mange tiår og er involvert i en rekke internasjonale forskningsgrupper som studerer læreryrkets utfordringer.

Blant annet er hun involvert i det nystartede internasjonale forskningsprosjektet Once a Teacher, always a Teacher? Examining Teacher Attrition in a Norwegian and International Perspective, som skal forske på lærerfrafall over hele verden.

Toppforskere fra ni land skal analysere hele karriereforløpet for lærerne. Gruppen søker eksternfinansiering fra sine respektive land. Blant annet har de en søknad inne hos den australske staten og Smith kommer til å søke stipend fra Norges Forskningsråd.

 

Læreryrket blir avprofesjonalisert

– Vi kan ikke tenke nye tiltak før vi har forsket oss frem til hva som er problemet, og det er det vi hele tiden arbeider for. Smiths tidligere studier gir likevel en pekepinn på hvorfor lærerne faller fra. Mange har veldig store forhåpninger når de kommer inn i læreryrket, og ser det nærmest som et kall. Skuffelsen blir stor når store deler av tiden går med til å rettferdiggjøre sitt virke gjennom dokumentasjon og skjemaer.

– Det er veldig mange lærere som føler at yrket blir avprofesjonalisert. Deres egne selvstendige valgmuligheter forsvinner når hverdagen blir såpass regelstyrt og detaljert.

Lærerens hverdag handler i stor grad om å skåre bedre på nasjonale prøver. Motivasjonen for å gjøre noe for samfunnet ved å være levende til stede for barn blir satt i skyggen av en voksende byråkratisering etter at New Public Management kom inn i skolen, ifølge Smith.

– Dette er nok den sterkeste grunnen til at eldre lærere forlater skolen. De sier at de har opplevd en utvikling som gjør at de ender opp som teknikere istedenfor profesjonsutøvere som jobber for barnas beste.

 

Forandring må komme nedenfra

Ifølge Smith kan man ikke diktere ovenfra og ned hvordan lærerne og undervisningen skal være. Forandringen må komme innenfra og nedenfra. Lærerne bør i større grad få et eierskap til forandringene som de mener er det beste for sine elever.

– Forskningen vår viser at en av de sterkeste faktorene til at lærerne blir værende i skolen ikke er om elevene skårer høyere i de nasjonale prøvene, men om de klarer å skape gode relasjoner med elevene, sier Kari Smith.