Hjem
Aktuelt
Nyhet

Krefteliten møtes på Solstrand

Mange av verdens fremste kreftforskere presenterer det siste innen kreftforskning når Centre for Cancer Biomarkers inviterer til to dagers symposium på Solstrand.

Solstrand symposium
CCBIOs TREDJE SYMPOSIUM: To hundre kreftforskere møtes på Solstrand 19. og 20. mai for å diskutere siste nytt fra forskningsfronten.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

For tredje gang inviterer Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) til årlig symposium på Solstrand. Alt fra internasjonalt ledende forskere til studenter møtes for å diskutere siste nytt innen kreftforskning. I løpet av to dager blir det gitt foredrag og postersesjoner, hvor yngre forskere får presentert sin forskning.

Professor Lars A. Akslen, som leder CCBIO, trekker blant andre frem Klaus Pantels foredrag om bruk av blodprøver for diagnose og prognoseverktøy for kreft, som et høyaktuelt foredrag.

– Kreftsvulster gir fra seg celler og DNA som sirkulerer i blodet. Denne type blodprøver ser ut til å bli en spennende og presis måte å overvåke kreft på i tillegg til røntgenundersøkelser, sier Akslen.

For langsomt

CCBIO arbeider i det hele tatt for å utnytte stadig ny kunnskap om kreftbiologi.  Forskerne ved senteret er særlig opptatt av å kartlegge bakgrunnen for hvorfor  kreftsvulstene oppfører seg som de gjør. De ønsker å finne ut av hvorfor noen blir aggressive, og hvordan de lenge klarer å skjule at de er det.

Ny kunnskap om disse mekanismene forsøkes hele tiden overført til klinisk sammenheng, for å kunne stille bedre diagnoser og kunne tilby bedre og mer målrettet behandling.

Akslen påpeker at senteret hele tiden forsøker å korte tiden fra forskning til klinikk, og fra diagnose til behandling.

– Noe av grunnen til at veien fra forskning til behandling går for sakte i dag, er at legemiddelindustrien satser i for stor grad på store og langsomme studier, som på sikt gir mye penger i kassen, sier Akslen.

Ut av boksen

Et viktig poeng med symposiet på Solstrand er at deltakerne skal møtes for å diskutere dagsaktuelle tema i en mer uformell setting enn det som ofte er vanlig på store kreftkonferanser, hvor store internasjonale forskerstjerner ofte flyr rett inn og ut igjen.

På Solstrand blir de rundt 200 forskerne ”tvunget” sammen i to dager. Det er satt av to timer til postersesjoner i lunsjen hvor studenter og yngre forskere kan presentere prosjektene sine for de mer etablerte internasjonale forskerne.

– Som SFF er det viktig for oss ikke bare å drive med fremragende undervisning i tillegg til fremragende forskning. Selve symposiet på Solstrand gir anledning til at studenter og forskere kan skaffe seg kontakter og oppdatere seg på den siste forskningen på sitt område. Samtidig gir selve settingen rom for å tenke utenfor boksen, sier Lars A. Akslen.