Hjem
Aktuelt
Nyhet

Ny viserektor ved UiB

Rektoratet ved Universitetet i Bergen ønsker å styrke universitetsledelsen med en viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger. Professor Robert Bjerknes er utpekt som ny viserektor for dette området.

Robert Bjerknes
SATSING PÅ TVERRFAGLIGHET: Robert Bjerknes blir viserektor for tverrfaglig virksomhet.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

- Vi har utfordringer med å satse tverrfaglig innen universitetets faktultetsstruktur. Det kom tydelig frem i evalueringen av universitetets to tradisjonelle, tverrfaglige hovedsatsinger: utviklingsforskning og marin forskning. Et av tiltakene vi nå iverksetter for å møte denne utfordringen er å utpeke en egen viserektor for tverrfaglig virksomhet, sier rektor ved Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Han er glad for at professor Robert Bjerknes har takket ja til å ta på seg denne rollen.

– Vi er svært fornøyd med å få Robert inn som en del av vårt rektorat og inn i universitetsledelsen. Han er en dyktig fagperson, og har solid erfaring fra UiB i ulike roller. I tillegg har han gode perspektiver for hvordan vi kan utvikle universitetet for fremtiden. Det er ikke minst viktig med tanke på den nye strategiperioden vi går inn i fra 2016, sier Olsen.

Robert Bjerknes har bakgrunn som professor ved Klinisk Institutt 2, og er spesialist i barnesykdommer. Han er prodekan ved det medisinsk-odontologiske fakultet. Den rollen fratrer han når han nå blir viserektor ved UiB.

– Jeg ser frem til å komme i gang med dette viktige arbeidet når jeg begynner 1. juli. Faglige nyvinninger finner gjerne sted i krysningsfeltet mellom ulike disipliner og i møte med de store samfunnsmessige utfordringene. Min jobb blir å tilrettelegge for at strukturene er slik at våre fremragende fagfolk er i en best mulig posisjon til å lykkes, sier Bjerknes.

Rektoratet ved UiB vil da bestå av Dag Rune Olsen (rektor), Anne Lise Fimreite (prorektor), Oddrun Samdal (viserektor for utdanning), Anne Christine Johannessen (viserektor for internasjonalisering) og Robert Bjerknes (viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger).