Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLIV

Ny forskningsdirektør på plass

Heidi A. Espedal er ansatt som direktør for Forskningsadministrativ avdeling. Hun vil arbeide for å øke UiBs eksternt finansierte forskningsaktivitet.

FA-direktør
NY FORSKNINGSDIREKTØR: Heidi Annette Espedal vil styrke eksternfinansiert forskning ved hjelp av BOA-team.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Heidi Annette Espedal har vært konstituert direktør for Forskningsadministrativ avdeling (FA) siden 2013, etter at Svenn-Åge Dahl gikk av. Nå er hun fast ansatt som direktør for avdelingen.

– Som forskningsdirektør er førsteprioritet å videreutvikle støttefunksjonene for ekstern finansiert forskning. Samarbeid med de andre avdelingene i sentraladministrasjonen er viktig, sier Espedal.Samarbeid i BOA-team

Samarabeidet mellom avdelingene skal først og fremst skje ved arbeid med Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA), i det såkalte BOA-teamet. BOA er aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, som for eksempel fra Forskningsrådet og EU.

– BOA-teamet vil tilby administrativ støtte knyttet til eksternfinansiert forskning, utviklet gjennom en tettere dialog mellom avdelingen i sentraladministrasjonen. Vi vil også arbeide for økt dialog med fakultetene og instituttene på universitetet, sier Espedal.

I tillegg til å jobbe for mer eksternfinansiert forskning, får FA også et utvidet ansvar for doktrogradsutdanningen når UiB nå styrker sin forskerutdanning. 

– Jeg også frem til å jobbe mer med ph.d-utdanningen fremover, sier hun.

 

Hjelper med søknader

FA arbeider kontinuerlig med å forbedre tjenestene samt å gjøre disse synlige, ifølge Espedal. Hun sier at hverdagen i stor grad handler om å legge til rette for forskere som søker eksternfinansiering.

– Vi jobber stadig med i større grad å målrette informasjon mot de enkelte fagmiljøene og enkelte forskere, slik at de får den administrative hjelpen de trenger. Dermed kan de fokusere mer på det faglige innholdet i søknadene.

Forskningsdirektøren har selv vært forsker i 11 år og har doktorgrad i fysikk. I tillegg har hun hatt diverse administrative stillinger. Hun har etter hvert brukt noen år av sitt liv til å skrive søknader.

– Jeg vet hva det vil si å sitte langt utover natten og skrive søknader, blant annet til EU. Det er en god erfaring å ha med seg, sier Heidi A. Espedal.