Hjem
Aktuelt
Nyhet

Fire nye æresdoktorer ved Universitetet i Bergen

Forfatter Jon Fosse, professor Helga Nowotny, tidligere visepresident i USA Walter F. Mondale, og forretningsmann og mesén Trond Mohn utnevnes til æresdoktorer ved UiB.

Portrett av de fire æresdoktorene
BLIR ÆRESDOKTORER VED UIB: Jon Fosse, Helga Nowotny, Walter F. Mondale og Trond Mohn.

Hovedinnhold

Et æresdoktorat er den høyeste æren universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB. Et slikt doktorat blir gitt for betydningsfull vitenskapelig innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen.

Under doktorpromosjonen høsten 2015 vil det bli utnevnt fire nye æresdoktorer ved Universitetet i Bergen: Jon Fosse, Trond Mohn, Helga Nowotny og Walter F. Mondale.

Dette ble klart under møtet i universitetsstyret torsdag 28. mai.

Tradisjonelt blir æresdoktorat gitt til personer som er viktige for universitetet, og de kan utdeles hvert annet år, eller når universitetsstyret finner at et universitetsjubileum eller annen anledning bør markeres på denne måten.

I år utdeles æresdoktoratene i forbindelse med åpning av universitetsaulaen.

 

Forfatteren og mesénen

Jon Fosse er Norges fremste nålevende forfatter og dikter, og han har i flere år vært nevnt som en kandidat til Nobelprisen i litteratur. I over 30 år har han gjort seg bemerket som en svært original og produktiv forfatter. Spesielt har han skapt seg et internasjonalt navn som dramatiker, og har befestet sin posisjon som den viktigste norske dramatiker etter Ibsen. Fosse er alumnus fra Universitetet i Bergen.

– Fosse har gledet et stort publikum i mange år med sine bøker – ikke minst studenter og forskere. Fosses stil er særegen og umiskjennelig; det samme kan sies om den språklige mystikken og det store alvoret som råder i skriften hans, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Trond Mohn er forretningsmann og mesén. Hans samfunnsbyggende virksomhet er svært omfattende, og inkluderer donasjoner til forskning, kultur og idrett. Bergens forskningsstiftelse ble opprettet i 2004 gjennom en donasjon på 250 millioner kroner fra Trond Mohn. Gaver til forskning i Bergen omfatter også etableringen av Bergens medisinske forskningsstiftelse, og Mohn har gitt store donasjoner til medisinsk utstyr ved Haukeland universitetssykehus.

– I norsk sammenheng er gavene fra Mohn unike, og de utgjør en svært viktig stimulans for forskning ved eller i tilknytning til Universitetet i Bergen. Gavene gir forskningsmiljøene i Bergen et enestående fortrinn i det langsiktige arbeidet med å utvikle forskning på et høyt internasjonalt nivå, sier Olsen.

 

Holbergprisen og jussamarbeid

Professor Helga Nowotny er professor emerita ved Social Studies of Science, ETH Zurich. Hun er en av grunnleggerne av Det europeiske forskningsrådet (ERC), hvor hun var president fra 2010 til 2013. Nowotny er medlem av det svenske Vitenskapsakademiet og har en rekke utmerkelser fra ulike europeiske universiteter.

– Nowotny har spilt en særlig viktig rolle for Universitetet i Bergen gjennom sitt arbeid som leder av Holbergprisens fagkomité gjennom mange år, sier Olsen.

Walter F. Mondale er en norskættet amerikaner med røtter i Mundal ved Fjærland i Sogndal kommune. Han var visepresident under president Jimmy Carter fra 1977 til 1981, og var demokratenes presidentkandidat i 1984 mot Ronald Reagan. Som senator arbeidet han for å etablere rettshjelp for vanlige amerikanere, og han tok også aktivt del i borgerrettighetsbevegelsen for å sikre afro-amerikanere like rettigheter som hvite innad i det demokratiske partiet.

–  Walter Mondale mener at sikring av menneskerettigheter er den beste måten å sikre statens utvikling og sikkerhet. Han har evnen til å finne praktiske politiske løsninger der det kan være vanskelige interessemotsetninger, sier Olsen.

Det juridiske fakultetet utvikler for tiden et nært samarbeid med University of Minnesota Law School. Mondale er trukket aktivt inn i dette samarbeidet, som han vil bidra til å promotere.