Hjem
Aktuelt
Internasjonalt samarbeid

UiB styrker samarbeid med Japan

Bjerknessenteret og Universitetet i Tokyo underskriver samarbeidsavtale om klimaforskning.

Gruppefoto av deltakerne
Til stede under undertegningen av MoU med Atmosphere and Oscean Research Institutt. Fra venstre foran : Ayako Abe-Ouchi (AORI) Mitsuo Uematsu (AORI), direktør Atsushi Tsuda (AORI), viserektor Anne Christine Johannessen (UiB), dekanus Helge Dahle (UiB), Ambassadør Erling Rimestad. Fra fra venstre bakr: Hiroshi Niino AORI),Yutaka Michida (AORI), Wataru Yanase(AORI) Sigrid E. Schütz (UiB), Kari Nordvik (UiB), Guttorm Alendal (UiB) Bjørn Einar Aas (UiB) Julie Christiansen (NFR) Jan Arne Eilertsen (NFR), Else Kathrine Nesmoen (SIU), Svein Grandum (Innnovasjon Norge).

Hovedinnhold

UiB fremstår som en attraktiv samarbeidspartner japanske institusjoner for forskning og høyere utdanning.

Dette ble bekreftet ved inngåelsen av et Memorandum of understanding inngått mellom Atmosphere and Ocean Research Institute ved Universitetet i Tokyo og Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen.

Avtalen bygger på et årelangt samarbeid mellom enkeltforskere ved de to institusjonene, blant annet  knyttet til rapportene fra FN’s klimapanel.

 

Samarbeid om forskning og utdanning

– Grunnlaget for avtalen er det faglige samarbeidet mellom enkeltforskere ved to institusjonene, sier viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen, som undertegnet avtalen på vegne av Universitetet i Bergen.

Avtalen bekrefter at Universitetet i Bergen ønsker å videreføre det gode forskersamarbeidet, som også inkluderer forskerutdanning og studentutveksling.

– Vi har også fått et tydelig ønske om et tettere samarbeid med andre institusjoner, blant annet Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, der også flere forskere fra UiB har hatt opphold, sier Johannessen.

 

Videreutvikler samarbeid om språk

Hun forteller at i tillegg til samarbeid om klima-, marin-, energi- og polarforskning ønsker UiB å videreutvikle samarbeidet innen japansk språk. UiB har allerede en rekke samarbeidsavtaler med japanske universitet på dette området.

– På noe lengre sikt kan det være grunnlag for å styrke også andre samarbeidsområder som velferdsforskning og helsefag, sier Johannessen

Viserektor Johannessen leder en UiB-delegasjon som deltar på Japan-Norway Energy Science Week i regi av Norges ambassade i Japan, Japan Science and Technology Agency, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIU. Under konferansen deltar forskere fra Det matematisk-naturvitenskapelige, Det juridiske fakultet og Christian Michelsen Research.

Kontaktpersoner: