Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB-forskere diskuterte energi i Japan

Universitetet i Bergen var sterkt representert på Japan – Norway Energy Science Week i Tokyo 27-29.mai.

Gruppefoto av deltakerne fra Bergen
DELTOK FRA BERGEN: Kari Nordvik (t.v.), Nils Gunnar Kvamstø, Sigrid Eskeland Schütz, Anne Christine Johannessen, Bjørn Einar Aas, Guttorm Alendal. Kristin Frøysa, Valerie Kumer, Helge Dahle.
Foto/ill.:
Bjørn Einar Aas

Hovedinnhold

– Japan er viktig for oss. Vi er begge marine land, sier seniorrådgiver Kari NordvikDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som har vært med å sette sammen programmet.

Japan-Norway Energy Science Week 2015 gikk av stabelen i Tokyo 27. og 28. mai, med 80 deltagere fra Norge og nærmere 300 fra Japan. Målet var å drøfte forskning på nye miljøvennlige løsninger og fornybare energiformer. I tillegg ble sosiale spørsmål knyttet til overgangen til nye energiformer drøftet. Forskere fra en rekke ulike fagfelt deltok, fra matematikk til juss og kulturstudier.

 

Ulike perspektiv, samme utfordringer

Professor Sigrid Eskeland Schütz fra Det juridiske fakultet innledet om ”Rettslige aspekter ved fornybar energiproduksjon i marine områder og kystsonen”, ett av temaene i en bolk om Energi, Miljø og Samfunn.

Hun ga en innføring i aktører og prosesser ved energiutbygging på land og i kystsonen, sammenlignet med regelverket til havs utenfor grunnlinjene. På spørsmål om hva hun sitter igjen med etter møtet og diskusjonen med japanske energiforskere, sier Schütz:

– Japan er eksotisk, men det er interessant å se at problemstillingene og utfordringene er de samme her i Japan som hjemme. Vi har kanskje ulike perspektiv og inngang til vedtak og prosesser om energiutbygging, men mye synes likt.

Men selvsagt er det også forskjeller som skaper overraskende innsikter og uventede kontraster mellom Norge og Japan, påpeker Schütz.

– Her i Japan kan det synes som om fiskere nesten har vetorett i spørsmål om utbygging som kan ramme næringsvirksomheten deres, enten i kystsonen eller til havs. Japanske utbyggere og myndigheter legger derfor usedvanlig stor vekt på diskusjoner og forhandlinger med lokalmiljøer og næringsaktører bl.a. ved vindmølleutbygging i kystnære sjøområder, sier Schütz.

Slike prosesser er tidkrevende og kan føre til betydelige endringer, eller at planene om utbygging må skrinlegges. I Norge har Staten langt større rettslige muligheter til å overstyre innvendinger fra slike aktører enn hva som synes å være tilfellet i Japan.

 

Vil samarbeide med filosofer og psykologer

I samme sesjon innledet professor Guttorm Alendal ved Matematisk institutt om ”Design av monitoreringsprogrammer som kan møte reguleringer og retningslinjer på en kostnadseffektiv måte”

I debatten tok han til orde for en langt sterkere og bredere tverrfaglighet i forskersamfunnets arbeid med vår tids store og komplekse utfordringer, som klimaendring og omlegging til produksjon av bærekraftig og fornybar energi.

– Selv de mest nøyaktige målinger eller prediksjoner vil være forbundet med en viss usikkerhet. Hvordan disse usikkerhetene kommuniseres er en stor utfordring, men likevel særdeles viktig. Spesielt der forskjellige interesser er involvert er det viktig at slik kommunikasjon ikke fører til en polarisering, sier Alendal.

Han sier vi må unngå at energiforskningen kommer i samme vanskelige situasjon som den gode klimaforskningen til dels er i, ved at den blir anklaget for å ha en skjult agenda, og at det derfor blir et spørsmål om å tro. Vi må klare å kommunisere usikkerhet samtidig som vi opprettholder tillitten til forskningen, understreket Alendal.

– Psykologer, filologer, samfunnsvitere og jurister kan bidra til å unngå fallgruver og misforståelser i formidling av komplekse faglige spørsmål. Større tverrfaglighet gjør bildet av forskningen mer nyansert og kan samtidig gi fornyet rekkevidde og større gjennomslagskraft. Men det er såklart utfordrende å arbeide så tverrfaglig, sier Alendal.

 

Vind og karbonhåndtering

Hav-vind og karbonhåndtering var andre temaer hvor bergensmiljøet var særs aktive. Direktør Kristin Frøysa ved Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE), et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), hadde en ledende rolle i de mange hav-vind sesjonene. Alendal presenterte virksomheten ved en annen FME: Subsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS).

Deltagerne fra Bergen oppfattet Japan-Norway Energy Science Week som svært vellykket. Arrangementet var en ypperlig anledning til å treffe, og gjenopprette kontakt med, japanske forskere som arbeider med tematikker og problemstillinger som står sentralt i forskningen i Bergen. I tillegg til japanske universitet og forskningsinstitusjoner deltok også energi-industrien i paneldebatter og sesjoner.