Hjem
Aktuelt
Nyhet

Nasjonal satsing på læringsanalyse til UiB

Kunnskapsdepartementet gir Universitetet i Bergen (UiB) ca 25 mill. kroner fordelt over de neste fem årene for å etablere et fagmiljø for læringsanalyse.

Studenter i forelesningssal
Foto/ill.:
Paul-Erik Rosenbaum

Hovedinnhold

– Dette er fantastisk gode nyheter for Universitetet i Bergen, sier rektor Dag Rune Olsen

– UiB satser allerede sterkt på å utvikle våre læringsmiljø, med særlig vekt på det digitale. Denne satsingen vil gi oss god drahjelp i det videre arbeidet. 

Universitetet i Bergen vil selv bidra med 40 millioner kroner over fem år til fagmiljøet.

Læringsanalyse er målinger og analyser av læring mens den skjer. Formålet med slike analyser er å forstå bedre hvordan læring skjer, og hvordan man kan legge til rette for at læringen blir så god og effektiv som mulig. En variant av læringsanalyse er knyttet til bruken av digitale verktøy.

 

Skarp konkurranse

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller at UiB var i sterk konkurranse med Universitetet i Oslo og NTNU om satsingen.

– Nå legges grunnlaget for et sterkt miljø for læringsanalyse i Bergen. Søknaden de har levert gir grunn til å forvente at miljøet kan bidra med forskning av internasjonal kvalitet på dette relativt nye feltet, sier Røe Isaksen.

 

Sterke tradisjoner ved UiB

Ifølge UiBs viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, har UiB sterke tradisjoner for å jobbe utvikling av nye undervisnings- og vurderingsformer.

– Jeg er glad, men ikke overrasket. Noen av fagmiljøene våre er langt fremme i arbeid med kvalitetsutvikling av undervisningen og i dette arbeidet inngår systematiske analyser av læringsarbeidet både gjennom fokus på strukturer, innhold, aktiviteter og studentenes egeninnsats. I tillegg er vi allerede godt i gang med å se muligheter for forskningsbasert kvalitetsutvikling knyttet til bruk av digitale verktøy i undervisningen, sier Samdal.

Satsingen er forankret i alle fakulteter, men det er det psykologiske fakultet som vil være vertsmiljø for det tverrfaglige senteret.

Barbara Wasson ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Jarle Eid ved Det psykologiske fakultet, Astrid Tolo og Rune Krumsvik vedInstitutt ved pedagogikk har vært sentrale i arbeidet med å få senteret til UiB.