Hjem
Aktuelt
MARIN FORSKNING

Med riktig behandling kan torsk overleve fang-og-slipp

En fersk doktoravhandling viser at torsken langt på vei er robust – så sant fisken ikke har store skader, og oppholdet på land er kort og skånsomt.

Torsk får også dykkersyke

SPORTSFISKE: Turister slipper ut to av tre torsk de fisker, ifølge en rapport fra Havforskningsinstituttet. Det tilsvarer mer enn én million torsk hvert eneste år. Torsken blir ofte tatt på dypt vann, noe som ikke er helt uproblematisk.

Hovedinnhold

Fisketuristene slipper ut igjen godt over halvparten av torsken de fanger. Til nå har vi hatt lite kunnskap om torsken faktisk overlever etter at den er sluppet ut i sjøen, og om dyp, fiskeredskap og andre faktorer spiller en rolle for overlevelsen.

 

Slipper ut over halvparten av torsken

En av de som vet mest om temaet er stipendiat Keno Ferter. Han tar doktorgrad på Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet, og har blant annet funnet ut at fisketuristene i Nord- og Sør-Norge slipper ut mer enn 60 prosent av torskefangsten på grunn av reguleringer og frivillig fang-og-slipp.

Bare i Nord-Norge tilsvarer dette mer enn en million torsk, og det plasserer Norge på europatoppen når det gjelder fang-og-slipp av torsk. Derfor har Keno Ferter og kollegene også forsket på hvordan torsken som slippes ut igjen faktisk klarer seg.

 

Skånsom behandling er viktig

Tidligere studier viser at torsk som er sluppet ut igjen med store krokskader og blødninger har høy dødelighet.

– Vi har undersøkt hvordan det går når torsken fiskes og behandles skånsomt og slippes raskt ut igjen, sier Keno Ferter. 

Torsk som ble fisket på grunt vann og ikke hadde store krokskader, overlevde fang-og-slipp når den ble sluppet ut så fort som mulig. Noen av torskene viste atferdsendringer, men de begynte å oppføre seg normalt igjen etter maks 15 timer.

 

Torsk får dykkersyke

Når torsk fiskes fra dypere vann får den dykkersyke fordi gassen i svømmeblæren utvider seg. På fagspråket kalles dette barotraume. Barotraume fører til ulike skader som oppstår når trykket i kroppen blir forskjellig fra trykket rundt. Keno Ferter og kollegaene fra Havforskningsinstituttet har gjennomført en barotraume-studie på torsk som ble fisket fra dypt vann ned til 90 meter, og som var uten store krokskader og blødninger. All torsk fisket dypere enn 20 meter hadde sprukket svømmeblære, og det var gass i venene til mesteparten av denne torsken.

 

Høy overlevelse hos torsk fanget i dypet

– 98 prosent av torsken klarte å dykke ned etter utslippet. De resterende to prosentene fløyt i overflaten, og hadde mest sannsynlig ikke overlevd i naturen. Når vi senket fiskene ned på fangstdybde, overlevde alle i 72 timer; som var observasjonsperioden. Det betyr at torsk uten store krokskader og som klarer å dykke til fangstdybden av seg selv etter utslippet, har en høy overlevelse, sier Keno Ferter.

Overlevelsen var også høy hos torsk som ble tvunget ned til fangstdybde. Det indikerer at såkalte utslippsvekter (release weights) kan fungere for torsk. Slike vekter blir festet på fisk tatt i enkelte fang-og-slipp-fiskerier i USA og Australia. De små loddene løsner og kan bli dratt opp igjen til overflaten når fisken har nådd riktig dyp.

 

Likevel ikke uproblematisk

Selv om barotraume-studien viser at torsk ser ut til å være en robust art med høy overlevelse, så understreker Keno Ferter at siden torsk fra dypet får dykkersyke, er det ikke helt uproblematisk å fange og slippe ut igjen denne fisken.

– Vi planlegger nå å forske på stressreaksjoner og langtidseffekter fisken får av å bli fanget fra dypt vann. Vi skal også se om torsken risikerer å bli spist på vei ned etter utslipp, opplyser han.  

Keno Ferter håper avhandlingen hans kan bidra til å øke kunnskapen hos fisketurister og norske fritidsfiskere om hvordan de skal behandle fisk.

– I neste omgang håper vi dette vil resultere i bedre praksis i fritidsfisket etter torsk – mindre stress for fisken og økt overlevelse etter fang-og-slipp.