Hjem
Aktuelt
Nyhet

60 nye studieplasser til UiB

Regjeringen gir midler til å opprette 500 nye studieplasser. Ved Universitetet i Bergen kommer disse innen rettsvitenskap og innen teknologi- og realfag.

Dragefjellet skole
FÅR NYE STUDIEPLASSER: 30 av de nye studieplassene kommer på Det juridiske fakultet (bildet). De 30 andre er øremerket fag på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av midler til 519 nye studieplasser ved norske universiteter og høyskoler. 60 av disse kommer ved Universitetet i Bergen (UiB), fordelt på 30 til teknologi og realfag, og 30 på rettsvitenskap.

Universitetet i Bergen er den eneste institusjonen som får nye studieplasser på rettsvitenskap i denne tildelingen.

 

Samarbeid om masterstudie

– Vi er selvsagt fornøyd med å ha fått tildelt nye studieplasser. Dette er et prosjekt vi har jobbet lenge med, siden det har vært et åpenbart behov for at de beste studentene kan gå videre til masterstudiet, sier dekan Asbjørn StrandbakkenDet juridiske fakultet.

De 30 studieplassene på rettsvitenskap kommer på masternivå. Universitetet i Bergen har en avtale med Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Lillehammer, hvor kvalifiserte bachelorkandidater fra de ulike institusjonene får plasser på masterstudiet basert på en fordelingsnøkkel.

– Nå har vi fått en garanti for at de beste kommer videre. Vi har hatt en veldig god dialog med Kunnskapsdepartementet over tid, og vi er veldig glade for å ha kommet i land med en ordning for dem som ønsker å bli fullverdige jurister, sier Strandbakken.

 

Viktig for regionen

De 30 siste studieplassene er øremerket henholdsvis fiskehelse og informatikk.

– Flere studieplasser på fiskehelse er noe vi har etterlyst lenge. Det er et område som er viktig for regionen, og vi er veldig glade for at de kommer, sier dekan Helge K. DahleDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Han legger til at informatikk også vil være et viktig fag for den omstillingen landet er inne i. Fakultetet har opplevd en dobling i antall primærsøkere siden 2007, og de siste to årene har studentene fordelt seg jevnt på de ulike studieprogrammene fakultetet tilbyr.

 

Ny kompetanse på Vestlandet

– Regjeringen legger vekt på at studieplassene skal bidra til å skape et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv og en effektiv offentlig sektor, sier statssekretær Bjørn Haugstad i en pressemelding fra regjeringen.

Regjeringen har tatt hensyn til at reduksjon i offshore aktivitet og fallet i oljeprisene har medført særlige behov for omstilling og ny kompetanse i arbeidslivet på Vestlandet.

Hovedvekten av studieplassene som tildeles er innenfor helse (170 studieplasser) og teknologi og realfag (214). Når studieplassene er fullt utbygget med alle kull i løpet av 2019, vil det totalt utgjøre i underkant av 1 800 studieplasser, ifølge regjeringen.