Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSLIV

UiB-professor skal lede internasjonal havkommisjon

Norske Peter M. Haugan er valgt til å lede UNESCOs havkommisjon, IOC (the Intergovernmental Oceanographic Commission).

Peter M. Haugan, portrett
Professor Peter M. Haugan skal lede UNESCOs havkommisjon, IOC.
Foto/ill.:
Walter N. Wehus

Hovedinnhold

Peter M. Haugan er professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og medlem av Den norske UNESCO-kommisjonen.

– Hav er et særdeles viktig tema for Norge, og jeg vil gjerne gratulere Haugan med et topptungt verv. IOC bidrar til å redde menneskeliv gjennom å forbedre varslingssystemer for, og kunnskap om tsunamier og andre havrelaterte katastrofer, sier fiskeriminister og fungerende kunnskapsminister, Elisabeth Aspaker til Kunnskapsdepartementets nettsider.

IOC er FNs koordineringsenhet for havobservasjoner, havforskning, utveksling av havdata og havtjenester.

En av kjerneoppgavene til IOC er å legge til rette for at beslutninger om utnytting av havet for matproduksjon, fremme av menneskelig helse og for marin transport skjer på grunnlag av vitenskapelig kunnskap. IOC er en del av UNESCO-paraplyen, men er et selvstyrt organ hvor land kan være medlemmer uten å ha UNESCO-medlemsskap.

For Norges del innebærer valget av Haugan en mulighet for økt synlighet av globale programmer for havforskning og for forskningsbasisen for havforvaltning i Norge, skriver Kunnskapsdepartementet.

Norske havforskere, institusjoner og bedrifter kan stimuleres til å delta mer aktivt i slike programmer også utenfor norske farvann og dermed få økt synlighet og bruk av norsk kompetanse.