Hjem
Aktuelt
Utdanning

Nytt medisinstudium vil utdanne bedre leger

Universitetet i Bergen vil utdanne studenter som er mer bevisste på kommunikasjon og tverrfaglighet.

Åpning av nytt medisinstudium
FEIRING: Åpningen av det nye medisinstudiet ble feiret med et festarrangement i Håkonshallen onsdag 12. august.
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Onsdag 12. august var det en stor markering i Håkonshallen i Bergen. Anledningen var at medisinstudentene som starter sitt studium i høst skal følge en helt ny studieplan.

Blant de mest merkbare endringene er overgangen fra 35 eksamener jevnt fordelt gjennom studieløpet, til få og større eksamener én gang i semesteret.

 

Bedre leger

– Spørsmålet vi må stille oss er: lager vi bedre leger av dette? spør visedekan Arne Tjølsen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet retorisk.

Tjølsen er prosjektleder for den nye studieplanen hvor et av målene er å utdanne studenter som blir mer bevisste på sin rolle som kommunikatører og tverrfaglige spesialilster. Legestudentene skal i enda større grad få trent på å ta selvstendige avgjørelser, og lære seg å kunne se ting i sammenheng.

– I tillegg vil de forhåpentligvis huske mer av pensum enn før. Vi håper i alle fall at vi nå «tvinger» dem til dette, sier visedekanen.

 

Studentutvalget glade for fornyelse

– Studentene har etterlyst endringer i lang tid, sier Eivind Valestrand, leder i Medisinsk-odontologisk studentutvalg.

Han har fulgt arbeidet med ny studieplan siden 2012 og er glad for at medisinstudiet i Bergen nå gjennomgår en fornyelse. Valestrand mener det nå er lagt et godt grunnlag for en positiv utvikling for studiet, men at innkjøringsfasen blir viktig for det endelige resultatet.

– Det er viktig med vurderinger underveis. Alt vil ikke fungere, og ingenting er perfekt. Det blir viktig å være kritisk i den fasen som kommer nå, sier han.

 

Ønsker fra studentene

Akuttmedisin og tidlig pasientkontakt er to av temaene som har kommet sterkere inn i studieplanen, etter ønske fra studentene. I tillegg er målet at det nye studiet skal få en tydeligere sammenheng.

– Studieplanen, slik den var, kunne oppleves fragmentert, med de ulike disiplinene langt fra hverandre. Håpet er at vi nå skal få en opplevelse av helhet i studieplanen, sier Valestrand. Han mener at arbeidsprosessen i seg selv har gitt en kvalitetsheving av undervisningen.