Hjem
Aktuelt
Nyhet

Universitetet i Bergen åpner kontor i Brüssel

Brüsselkontoret skal øke UiBs engasjement og tilstedeværelse i EU-hovedstaden.

Interiør fra Brüsselkontoret
NÆRMERE EU: Universitetet i Bergen åpner kontor i Brüssel for å kunne påvirke politikk og utlysninger.
Foto/ill.:
Brusselkontoret.com

Hovedinnhold

Kontoret i Brüssel kommer i stand som et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NTNU og SINTEF. Det åpner den 22. september, og er i første omgang tenkt som et treårig prosjekt.

– For at UiB i ennå større grad enn nå skal lykkes med søknadstilslag fra Horisont 2020 og andre programmer i EU, ønsker vi å øke vårt engasjement og vår tilstedeværelse i Brüssel. Dette er viktig både for å kunne være med på å påvirke politikk og utlysninger, forteller viserektor for tverrfaglig virksomhet, Robert Bjerknes

 

Rådgivende leder

Gjennom etableringen av kontoret vil UiB kunne tilby konkret hjelp til forskere som søker informasjon, ønsker å bygge nettverk, og etablere konsortier.

Det skal snarlig ansettes en leder for Brüsselkontoret som i tillegg skal bidra med råd til universitetsledelsen rundt den forskningspolitiske agendaen i EU.

 

EU-suksesser for UiB

Statistikk fra Forskningsrådet viser at Universitetet i Bergen har størst gjennomslag på søknader til Horisont 2020 i Norge. UiB har hentet mest penger per forskerårsverk av alle norske forskningsinstitusjoner. Horisont 2020 er EUs åttende rammeprogram, og verdens største program for innovasjon og forskning.

– I tillegg til at vi har aktive og svært gode forskningsmiljøer, tror jeg at denne suksessen henger sammen med økt forskningsadministrativ støtte og økt lederoppmerksomhet, sier Bjerknes.

UiB går aktivt inn for at universitetet skal sende EU-søknader av høy kvalitet, og har blant annet etablert en gruppe spesialister som vet hva som skal til for å lykkes med en søknad.