Hjem
Aktuelt
PSYKOLOGI

Avhengig av shopping? Test deg selv!

UiB-forskere har utviklet en ny metode for å måle shoppingavhengighet: The Bergen Shopping Addiction Scale.

mennesker i handlegate
AVDEKKER SHOPPINGENS FARESIGNALER: En forskergruppe ledet av Cecilie Schou Andreassen har studert shoppingavhengighet og identifisert syv farefaktorer som de har samlet i en egen skala, der folk kan teste seg selv.
Foto/ill.:
Ian Muttoo

Hovedinnhold

Skalaen som forskerne ved Universitet i Bergen (UiB) har utviklet, er basert på diagnostiske kriterier for formelt aksepterte avhengighetsformer. Shopping-skalaen er den første i sitt slag på verdensbasis.

– Moderne teknologi har gjort shopping ekstremt tilgjengelig og lettvint, med potensiale til å sende problematisk shopping inn i himmelen – særlig sammen med sosiokulturelle faktorer som sosiale medier, kredittkort og kynisk markedsføring, sier forsker og klinisk psykologspesialist, Cecilie Schou Andreassen.

Hun er tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi ved UiB.

 

Banebrytende forskning på shopping

Andreassen leder forskningsprosjektet Shoppingavhengighet ved UiB. En artikkel om resultatene ble nylig publisert i det anerkjente internasjonale tidsskriftet Frontiers in Psychology – og er skrevet sammen med amerikanske og engelske forskere fra Stanford University, UCLA og Nottingham Trent University. Andreassen er førsteforfatter på artikkelen.

Den omfattende studien viser enkelte klare tendenser på hvem som utvikler shoppingavhengighet.

– Kvinner og yngre er klart mer sårbare for å utvikle shoppingavhengighet enn menn og eldre. Det starter typisk i slutten av tenårene og begynnelsen av tyveårene, men synes å avta med alder, sier Andreassen.

 

Ekstroverte er mest avhengige

Andreassens forskning viser også at shoppingavhengighet er relatert til grunnleggende personlighetstrekk.

– Forskningen vår indikerer at personer som skårer høyt på ekstroversjon og nevrotisisme er mer utsatt for shoppingavhengighet. Ekstroverte, som typisk er sosiale og spenningssøkende, shopper gjerne for å utrykke sin individualitet og øke sin sosiale status. Nevrotiske mennesker, som typisk er engstelige, depressive og selv-kritiske, bruker gjerne shopping for å flykte fra negative følelser, sier Andreassen.

Folk som er samvittighetsfulle, medmenneskelige og som liker nye og intellektuelle stimuli , er mindre utsatt for shoppingavhengighet. Disse har typisk god selvkontroll, unngår typen konflikter som problematisk shopping ofte medfører,  og anser gjerne shopping som en konvensjonell aktivitet som strider i mot deres ofte ukonvensjonelle verdier.

–Vi har også funnet at shoppingavhengighet er relatert til symptomer på angst, depresjon og lavt selvbilde, hvor shopping kan fungere som en flykt fra, eller mestring av, ubehagelige følelser – samtidig som shoppingavhengighet også kan føre til slike symptomer, sier Andreassen.

 

De syv faresignalene

Den Andreassen-ledete studien viser at symptomene på shoppingavhengighet er nært knyttet til symptomer vi finner ved rusavhengighet, alkoholisme og annen substansavhengighet.

Bergen Shopping Addiction Scale bruker syv kjernekriterier for å identifisere shoppingavhengighet, hvor alle leddene skåres langs følgende skala: (0) Helt uenig, (1) Uenig, (2) Verken uenig eller enig, (3) Enig og (4) Helt enig:

  • Du tenker hele tiden/konstant på å shoppe/kjøpe ting.
  • Du shopper/kjøper ting for å endre humøret ditt.
  • Du shopper/kjøper så mye at det har hatt en negativ effekt på dine daglige forpliktelser (f.eks. skole og jobb).
  • Du føler du må shoppe/kjøpe mer og mer for å få samme tilfredstillelse som før.
  • Du har bestemt deg for å shoppe/kjøpe mindre, uten å klare det.
  • Du føler deg dårlig hvis du av en eller annen grunn blir forhindret fra å shoppe/kjøpe ting.
  • Du shopper/kjøper så mye at det har gått utover ditt velvære.

Studien viser at skåre på ”enig” eller ”helt enig” på minst fire av de syv punktene kan indikere at du er shoppingavhengig.

Referanse:

Andreassen, C. S., Griffiths, M. D., Pallesen, S., Bilder, R. M., Torsheim, T., & Aboujaoude, E.: The Bergen Shopping Addiction Scale: reliability and validity of a brief screening test.  Frontiers in Psychology, 2015.