Hjem
Aktuelt
Psykologi

Psykologistudenter lærer om behandling på skjermen

For første gang tilbyr Universitetet i Bergen en innføring i eHelse som en del av profesjonsstudiet i psykologi.

Internettbasert behandling
INTERNETTBEHANDLING: Psykolog Reidar Nævland viser psykologistudentene Anette Bøe, Johanne Teigar Jacobsen og Solveig Moe Haahjem hvordan eHelse fungerer i praksis.
Foto/ill.:
Elin Espe Stensvand

– Dere blir ikke psykologer fordi dere vil sitte på nettet og snakke med folk, men dette er en rolle dere kan komme til å møte i fremtiden, sier Tine Nordgreen til studentene.

Nordgreen er forsker ved Institutt for klinisk psykologi, UiB, og er også tilsatt ved Haukeland Universitetssykehus, som prosjektleder for Norges første klinikk for internettbehandling, www.emeistring.no.

Som en del av den kliniske praksisen får nå fjerdeårs-studentene på profesjonsstudiet i psykologi en introduksjon til internettbasert behandling av psykiske lidelser.

eHelse i utdanningen

I takt med at folk får høyere og høyere forventinger om at helsevesenet skal være tilgjengelig, også på nettet, er en innføring i eHelse i studieplanen et naturlig steg, mener Nordgreen.

– Forrige uke holdt jeg et foredrag for Helse- og omsorgsdepartementet, og da ble det påpekt at opplæring i eHelse ikke er en del av helseutdanningene. Heldigvis kunne jeg fortelle at det er det, sier hun.

 

Behandling på internett

Som en del av innføringen i eHelse inngår et besøk på Bjørgvin distriktpsykiatriske senter (DPS) på Tertnes. Psykolog Reidar Nævdal fullførte selv profesjonsstudiet i psykologi ved UiB for et halvt år siden, og jobber nå med eMeistring på Bjørgvin DPS.

– Det var kanskje ikke internettbehandling jeg så for meg at jeg skulle arbeide med da jeg studerte. Samtidig er det jo akkurat den samme type behandlingen vi driver med her, bare via nettet. Og det er veldig spennende, sier Nævdal.

Til sammen er det 270 pasienter som har mottatt internettbehandling på eMeistring-klinikken, og per i dag er det 61 aktive brukere på eMeistring.no.

 

Vil utfordre skepsis

– Internettbehandling fører til en helt annen kommunikasjonssituasjon, så det er lurt å lære seg hvordan man skal forholde seg, mener psykologistudent Anette Bøe, som syns eHelse er en spennende plattform å utforske.

Etter at det i 2013 ble etablert en ettårig utdannelse for internettbasert behandling, har det vært et ønske om å introdusere eHelse for profesjonsstudentene. I forbindelse med endringer i studieplanen, ble dette nå mulig å gjennomføre.

– Jeg tror det er viktig å utvide begrepet «en god terapeut» til å gjelde også utenfor en standard ansikt til ansikt-terapi. Ved å introdusere studentene for denne typen behandling i løpet av utdanningen, kan vi komme skepsisen i møte, mener Tine Nordgreen.