Hjem
Aktuelt
MARIN FORSKNING

Lakselussenteret får toppkarakter av Forskningsrådet

En ekspertkomité mener lakselussenteret i Bergen er et fremragende senter med svært solid og bred kompetanse, entusiastiske medarbeidere og høy produksjon.

Lakselussenteret får ros
EVALUERT AV ET EKSPERTPANEL: Aina-Cathrine Øvergård og Anna Zofia Komisarczuk er forskere ved lakselussenteret i Bergen. En midtveisevaluering fra Forskningsrådet gir senteret grønt lys til å fortsette som et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

En ekspertgruppe utnevnt av Forskningsrådet gir lakselussenteret i Bergen toppkarakter forsvært solid og variert kompetanse, entusiastiske medarbeidere og høy produksjon. Evalueringen konkluderer med grønt lys for lakselussenteret, noe som betyr at de kan fortsette arbeidet i fire år til.

 

Blant de beste

Senteret er et SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) og ledes av Universitetet i Bergen og Instiutt for biologi. Lederen for senteret er professor Frank Nilsen. Lakselussenteret er et av syv SFI-sentre som startet opp i 2011 og har nå gjennomgått en midtveisevaluering.  

SFI-ordningen forutsetter at hvert senter skal evalueres i regi av Norges forskningsråd vel tre og et halvt år etter oppstart. Evalueringen danner grunnlag for beslutning om videreføring av senteret for den siste treårsperioden. Evalueringen ser på forskningsaktivitet, internasjonalisering, forskernes produktivitet og utdanning, organisasjon og planer for de siste årene som forskningssenter.

 Lakselussenteret kommer svært godt ut av evalueringen.

 – Vi følte vi lå greit an, men hadde ikke turt å håpe på en så god evaluering. Det er veldig hyggelig å bli evaluert blant de beste, sier Nilsen.

 

Komplementær og god kompetanse

I evalueringen kommer det frem at lakselussenteret er unik på internasjonalt nivå og har en ekstremt solid og bred kompetanse blant sine ansatte. Rapporten viser blant annet til det brede kompetansemiljøet som spinner seg fra veterinærmedisin, parasitologi, ernæring, immunologi og biokjemi til molekylær biologi. Dette utgjør i følge evalueringen en ekstrem bred og komplementær kompetanse.  Laboratoriet LiceLab (WPA) blir dratt fem som unik på internasjonalt nivå.

– Nettopp det å bygge opp kompetansen på senteret har vært et hovedfokus for oss, og dermed blir tilbakemeldingene på dette området særlig viktige, sier Nilsen.

 

Entusiastiske ansatte, gode planer

Lakselussenteret, som startet opp i september for fire år siden, får også særlig skryt for miljøet på senteret. I evalueringen blir det lagt trykk på entusiastiske og positive forskere som brukte kompetansen sin til å undervise studenter. Samarbeidet mellom brukergruppene og lakselussenteret blir trukket frem som et eksempel til etterfølgelse. I rapporten står det at involveringen av brukergruppene er veldig godt og at næringen opplever arbeidet ved senteret som viktig og aktuelt.

Det området som lakselussenteret blir oppfordrer til å jobbe videre med, er internasjonalisering. Å få enda mer internasjonal eksponering og samarbeid med andre forskere og senter er svært viktig i tiden som kommer.

– Nettopp internasjonalisering er noe vi vil ha mye fokus på i tiden fremover. Vi har blant annet søkt støtte til et prosjekt som går på internasjonalisering gjennom Forskningsrådet. Vi håper det vil føre til et oppsving i internasjonalt samarbeid, sier senterlederen.

Han nevner også at senteret har meldt seg på Horisont 2020-programmet, som er EUs åttende rammeprogram for forskning og den største finansieringsordningen for forskning i verden.

 – Målet er at vi kan opprettholde forskningsaktiviteten vår og at vi klarer å fortsette å levere noe av praktisk betydning til industrien. I så fall mener jeg at vi vil klare å fortsette i en eller annen form også i fremtiden.