Hjem
Aktuelt
Flyktninger og innvandring

- De fleste flyktninger ønsker å flytte hjem

Forsker Maja Janmyr arbeider for at flyktningenes menneskerettigheter skal bli best mulig ivaretatt. I høst følger hun situasjonen fra Libanon.

Portrett av forsker Maja Janmyr
MÅLET ER Å KOMME HJEM: - Av verdens nærmere 60 millioner mennesker på flukt har de aller fleste bare ett mål: å kunne vende hjem, sier Maja Janmyr. Doktorgraden hennes fra 2012 handlet om rettsvern i flyktningleirer.
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Maja Janmyr er postdoktor ved Det juridiske fakultet i Bergen og for tiden gjesteforsker ved American University of Beirut.  Her forsker hun på hvordan de som flykter fra Syria har det i Libanon, Jordan og Tyrkia – landene som tar imot flest syriske flyktninger. 

- Få dager etter at jeg kom til Libanon besøkte jeg søndagsmarkedet Souk al-Ahad og kjøpte en teiprull av en syrisk mann. Da han fikk høre hvor jeg kom fra, forsikret han meg om at han ikke ville reise til Norge, og ikke til Sverige – ikke til noe annet land enn hjem til Syria, forteller Janmyr. 

Hun vil se nærmere på hvordan flyktningene engasjerer seg for å skape en positiv forandring i hjemlandet, for en dag å kunne vende tilbake.


Tilbake til Syria

I Libanon er nesten hver tredje innbygger flyktning. Landet er på størrelse med Aust-Agder og har flere millioner flyktninger. 

– Vi hører jo mye om hvordan Europa håndterer de flyktningene som lykkes i å ta seg over Middelhavet, men det er i Libanon og Syrias øvrige naboland vi ser det virkelige omfanget av den syriske flyktningkrisen, påpeker Janmyr.

Hun merker at FN har store problemer med å finansiere mat og annen hjelp til flyktningene.

– Vi hører nå at flyktninger har begynt å reise tilbake til krigsrammede Syria fordi situasjonen i nabolandene er så desperat. Å kalle situasjonen akutt er derfor en underdrivelse, sier hun. 

 

Uten beskyttelse

Flyktningene i regionen har også andre problemer. 

– Libanon anser seg ikke som et asylland, men bare et transittland. Dette gjenspeiles i den lokale flyktningpolitikken. I likhet med andre naboland har Libanon ingen flyktning- og asyllovgivning, og er heller ikke med i FNs flyktningkonvensjon. Det betyr at millioner av syriske flyktninger i regionen står helt eller delvis uten den beskyttelsen som konvensjonen kan – og bør – gi, sier juristen Janmyr. 

- Vi som forsker på flykting- og asylspørsmål bør holde fokus på å finne løsninger på verdens flyktningproblem. Og frem til den dagen da mennesker slipper å være på flukt, må vi arbeide for at rettighetene deres er så godt ivaretatt som bare mulig, sier Maja Janmyr.